LN-OLE

Airbus Helicopters
AS 365 N2

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 365 N2
MSN: 6405
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lufttransport RW AS
Operator: Lufttransport AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-11-15
Deleted - Owner: Lufttransport RW AS
2016-02-24
Owner changed - Owner: Lufttransport RW AS

Old public records

Date: Adressee: Document:
2010-11-03 Lufttransport AS ppdatert Operations Specifications
2010-10-29 Lufttransport AS Godkjennelse av utleie av luftfartøy
2010-10-15 Lufttransport AS Utleie av helikopter AS365N2 LN-OLE (6405) til Scandinavian Medicopter AB
2010-09-01 Aviation Engineering AS Søknad om ARC for AS365N2 tilhørende Lufttransport AS
2010-09-01 Lufttransport AS ufttransport AS - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) LN-OLE
2010-08-09 Lufttransport AS Svar vedrørende søknad om Permit to Fly for AS365N2
2010-07-30 Lufttransport AS Søknad om Permit to Fly for AS365N2
2009-09-10 Lufttransport AS Godkjenning av utleie
2009-09-04 Lufttransport AS utleie av AS3652 SN 6405
2009-08-27 Lufttransport AS Tilbakeføring etter utleie til SMC
2009-08-26 Lufttransport AS Tilbakeføring til Lufttransport AS
2009-06-08 Lufttransport AS Tilbakeføring etter utleie til SMC
2009-05-27 Lufttransport AS Forlengelse av leiekontrakt på AS365N2
2009-05-12 Lufttransport AS Forlengelse av leiekontrakt på AS365N2
2009-04-30 Lufttransport AS Signert kontrakt
2009-04-30 Lufttransport AS godkjenning av utleie til 20. mai 2009
2009-04-30 Transportstyrelsen bilateral agreement
2009-04-27 Lufttransport AS Utstedelse av ARC - Rapport 2009AR-111
2009-04-24 Lufttransport AS ufttransport AS - søknad om forlengelse av leiekontrakt på AS3652 SN 6405 - LN-OLE
2009-04-21 Lufttransport v/Fredrik Ottosson VS: LN-OLE ny ARC 2009 Tilleggsinfo
2009-04-21 Lufttransport v/Fredrik Ottosson VS: LN-OLE ny ARC 2009 Tilleggsinfo
2009-04-21 Lufttransport v/Fredrik Ottosson VS: LN-OLE ny ARC2009 Tilleggsinfo
2009-04-21 Lufttransport v/Fredrik Ottosson VS: LN-OLE ny ARC2009 Tillegsinfo
2009-03-31 Lufttransport AS søknad om ARC - vedlikeholdsrapport
2009-03-27 Lufttransport AS ufttransport AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleietale LN-OLE - AS3652 SN 6405
2009-03-25 Jon Arne Jørgensen Kopi av tilleggsavtale om forlengelse av utleie og kopi av forsikringsbevis- LN-OLE
2009-03-24 luftfart@transportstyrelsen.se Forespørsel om forlengelse av bilateral avtale med luftfartsmyndighetene i Sverige og Norge vedrørende luftfartøy LN-OLE.
2009-03-20 Lufttransport AS Forlengelse av utleiekontrakt
2009-03-20 Lufttransport AS forlengelse av leiekontrakt på AS3652 SN 6405
2009-03-05 Lufttransport AS utleie av AS3652 SN 6405
2009-02-26 Lufttransport AS utleie av AS3652 SN 6405
2008-04-30 Lufttransport AS Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-04-29 Lufttransport AS Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) - Rapport 2008AR-107
2008-04-29 Jon Arne Jørgensen Mail med tilleggsinfo: SV: ARC er i april
2008-04-18 Jon Arne Jørgensen Mail SV: ARC er i april
2008-03-11 Lufttransport AS Vedlikeholdsrapport
2007-04-23 Lufttransport AS utkvittert tilsynsrapport
2007-04-18 Lufttransport AS Utsendelse av tilsynsrapport og luftdyktighetsbevis
2007-03-08 Lufttransport AS Vedlikeholdsrapport (VR) - Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-12-12 Lufttransport AS rapport om driftsforstyrrelser av teknisk/operativ art - 22.11.2006
2006-12-01 Lufttransport AS innvilget søknad om "Permit to Fly"
2006-11-30 Lufttransport AS søknad om "Permit to Fly"
2006-04-26 Lufttransport AS fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.04.2007
2006-03-21 Lufttransport as Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-03-03 Lufttransport AS Calendar limit extension engine modules MO1 and MO2 engine s/n 12011 and engine s/n 12014
2006-03-02 Lufttransport AS ufttransport - innvilget dispensasjon fra bestemmelsen om AVAD installasjon på SA-365N3, LN-OLE og LN-OLM
2006-02-28 Lufttransport AS Søknad om gangtidsutvidelse (kalendertid) for TBO på motormoduler
source: caa.no

More information (external links):