LN-OKV

Airbus Helicopters
SE 3130 Alouette II

ACTIVE EXPERIMENTAL HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: SE 3130 Alouette II
MSN: 1128
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Venås Stein Andre
Adress: 6386 MÅNDALEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-05-12
Former
Viko Bård Eivind
2010-05-12
Owner changed
Venås Stein Andre
2005-07-14
Aircraft Added
Viko Bård Eivind

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-07-17 Stein Andre Venås     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-07-11 Trond Kristoffersen     Vedlikeholdsrapport VR
2016-07-27 Stein Andrè Venås     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-07-22 Fabrikantens Vedlikeholdsunderlag     Vedlikeholdsrapport
2015-07-03 Stein Andre Venås     utsendelse av Motorjournal
2015-07-02 Stein Andre Venås     utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2015-06-30 Trond Kristoffersen     ny motorjournal
2015-06-28 Trond Kristoffersen     Vedlikeholdsrapport VR
2014-12-17 Trond Kristoffersen     Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-12-05 Trond Kristoffersen     Ettersynsinstruks
2014-11-16 Trond Kristoffersen     inspeksjonspapirer
2014-07-16 Stei Venås     10/01597-32 - vedlikehildsrapport
2014-06-25 Trond Kristoffersen     Tilsynsrapport
2014-06-25 Trond Kristoffersen     vedlikehildsrapport
2013-07-30 Stein Venås     24 bitts code
2013-07-30 Stein Venås     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt transponder(e)
2013-07-16 Trond Kristoffersen     Ny vedlikeholdsordning
2012-01-30 Stein Venås     Skriftlig redegjørelse.
2012-01-02 Stein Venås     etterlyser svar
2011-09-21 VTG Anlegg AS     Besvart
2011-09-20 VTG Anlegg AS     Etterlyser svar
2011-09-16 Stein Venås     Svar - søknad om godkjenning av Conny Olsen som flytekniker
2011-09-06 VTG Anlegg AS     foreløpig svar
2011-09-05 Stein Venås     etterlyser svar
2011-08-11 Stein Venås     søknad om godkjenning av Conny Olsen som flytekniker
2010-11-15 Conny Olsson   klargjørende informasjon
2010-11-08 Post- og teletilsynet   feil programmert nødpeilesender
2010-11-01 Venås Stein André   LN-OKV Luftfartstilsynet ber om klargjørende informasjon vedrørende vedlikeholdsrapport mottatt 24.8.2010
2010-11-01 Conny Olsson   LN-OKV Luftfartstilsynet ber om klargjørende informasjon vedrørende vedlikeholdsrapport mottatt 24.8.2010
2010-09-24 Venås Stein André   LN-OKV Varsel om besiktning for utstedelse av Permit To Fly(PTF) / Særskilt Luftdyktighetsbevis
2010-08-27 Ståle Veland   Copi of AFM and AMP Applikations
2010-08-27 Eurocopter   Copi of Maintenance data status
2010-08-23 Turbomeca   Engine Maintenance Data status
2010-07-27 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-23 Stein Venas   Underkjent vedlikeholdsrapport
2010-05-28 Stein Venas   Vedlikeholdsrapport
2010-05-28 Stein Venas   søknad om luftdyktighetsbevis
2010-05-28 Stein Venas   Vedlikeholdsrapport - søknad om luftdyktighetsbevis
2010-05-14 Arntzen de Besche Advokatfirma   registrert eierskifte
2010-05-11 Arntzen de Besche Advokatfirma   registrering av luftfartøy - flyskjøte
2009-02-03 Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS   sletting av tinglyst utleggsforretning
2009-01-30 Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS   sletting av tinglyste utleggsforretninger Eurocopter (EX)SE3130 Alouette II 1128
2008-08-27 Helifli Maintenance   attestert registerutskrift
2008-07-18 Svensson Nøkleby Advokatfirma Ans   registrering av utleggspant i luftfartøy i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven §7-20
2008-07-18 Bård Eivind Viko   egistrering av utleggspant i luftfartøy i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20
2008-07-15 Lensmannen i Gol og Hemsedal   registrering av utleggspant i luftfartøy i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven §7-20
2008-02-26 Post- og teletilsynet   innsending av tillatelse for radioutstyr
2007-02-15 Trond Kristoffersen   vedlikeholdsrapport
2006-03-27 Bård Eivind Viko   manglende retur av tilsynsrapport - svarfrist: 15.04.2006
2006-03-07 Bjørn Andreas Viko   Tilsynsrapport
2006-02-15 Trond Kristoffersen   Vedlikeholdsrapport - VR
source: caa.no

More information: