LN-OKO

Airbus Helicopters
EC 120 B

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 120 B
MSN: 1429
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Stålkråka AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-12-16
Owner changed
Stålkråka AS
2007-10-12
Aircraft Added
Stålkråka AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-04-27 Nor Aviation AS     Form 2, Utfasing av LN-ORN og LN-OKO
2016-04-27 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - Form 2, Utfasing av LN-ORN og LN-OKO
2016-04-27 Nor Aviation AS     Vedr.: Nor Aviation AS - Form 2, Utfasing av LN-ORN og LN-OKO
2016-04-27 Nor Aviation AS     Vedr.: Nor Aviation AS - Form 2, Utfasing av LN-ORN og LN-OKO, 09/02344-105
2015-12-16 Stålkråka AS     effektueringsmelding for sletting
2015-12-16 Stålkråka AS     Sletting av luftfartøy
2015-12-14 Nor Aviation AS     NoA maintenance Requisition 2015-070 - FF nr 15-371 - Kan jeg få utsignert kopi
2015-12-14 Nor Aviation AS     NoA maintenance Requisition 2015-070 - FF nr 15-371 - Kan jeg få utsignert kopi
2015-12-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av dokument om tillatelse
2015-11-30 Stålkråka AS     Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for Airbus Helicopter EC120B SN 1429 som skal eksporteres ut av EASA området til Malaysia
2015-11-30 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OKO og LN-ORN
2015-11-26 Nor Aviation AS     Oppdaterte AD lister - NoA maintenance Requisition 2015-070 - FF nr 15-371
2015-11-25 Bjørnar Kildebo     Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2015-11-24 Stålkråka AS     Sletting av pant
2015-11-23 Stålkråka AS     Retur av innsendt skjøte
2015-11-23 Nor Aviation AS     Vedlikeholdsrapport
2015-11-23 Stålkråka AS     Sletting av luftfartøy
2015-11-20 DnB Bank ASA     Sletting av pant
2015-11-19 Stålkråka AS     Bill of Sale
2015-11-06 D.A.C. International     forespørsel om attestert registerutskrift
2015-11-06 D.A.C. International     attestert registerutskrift
2015-04-08 Nor Aviation AS     ARC Extension
2014-07-30 Nor Aviation AS     Indirect Approval of NoA EC 120B AMP Rev 6-3
2014-05-06 Nor Aviation AS     For Audit av NoA juni
2014-04-01 Nor Aviation AS     ARC extension
2013-03-22 Nor Aviation AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OKO20130322a
2013-03-14 Nor Aviation AS     Airworthiness Review Report
2013-01-30 Nor Aviation AS     ARC review eller extension
2012-12-13 DNB Bank ASA     registrering av heftelse
2012-12-12 SG Equipment Finance     Sletting av panterett
2012-12-07 SG Equipment Finance     Panterett i luftfartøy
2012-06-11 DNB Bank ASA     pant i luftfartøy
2012-05-09 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-05-04 Ole Petter Berger     Nor Aviation AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse med LN-OKO
2012-04-26 Helifly Maintenance AS     revisjon av AMP godkjent
2012-04-26 Helifly Maintenance AS     ARC utstedt
2012-04-20 Helifly Maintenance AS     revisjon av AMP - CAME
2012-04-18 Walthers Flygservice AB     ARC rekommendation
2012-04-18 Walthers Flygservice AB     ARC rekommendation
2012-04-16 Stålkråka AS     Utstedelse av Permit to Fly
2012-04-16 Ole Petter Berger     Søknad om flåteutvidelse i Nor Aviation AS- LN-OKO
2012-04-10 Helifly Maintenance     Søknad for Permit to Fly.
2011-11-03 Helifly Maintenance AS     AMP godkjent
2011-11-02 Helifly Maintenance AS     AMP for godkjenning
2011-07-15 Helifly Maintenance AS   Søknad om bruksområdet fra Erver til Privat - dokumentasjon
2011-07-15 Stålkråka AS   Endret bruksområde godkjent
2011-07-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-07-03 Helifly AS   Reisedagbok
2011-06-30 Stålkråka AS   Endring av bruksområde fra erverv til privat
2011-03-23 Fonnafly AS   Extension av Airwortiness Review Certificate for EC 120B
2010-09-22 Fonnafly AS   søknad om godkjenning av privat bruk av innleid luftfartøy i Fonnafly AS
2010-03-25 Fonnafly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-03-24 Anders Eringdahl [anders.eringdahl@telia.com]   ARC-rekommendation
2009-02-13 Fonnafly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-01-20 TERJE HJORTLAND   AD dueliste
2009-01-19 Terje Hjortland   Oppdatert VR
2009-01-14 Fonnafly AS   Vedlikeholdsrapport - søknad om luftdyktighetsbevis
2008-04-25 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2008-03-05 Fonnafly AS   Fonnafly AS søknad om pennetrering av restriksjonsområde EN R102 i morgen 06.03.2008
2008-03-04 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-03 Fonnafly AS   Fonnafly med Fotoflyging over Oslo sentrum 03.03.2008
2008-03-03 Fonnafly AS   Godkjent innleie og flåteutvidelse
2008-02-20 Fonnafly AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-02-15 Fonnafly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-01-29 Post- og teletilsynet   tillaelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-28 Luftfartstilsynet   LN-OKO Signert Form 37 og 18
2008-01-24 Fonnafly AS   Physical Survey ifm utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-01-21 Fonnafly AS   SV: Vedr. søknad om innleie - LN-OKO
2008-01-17 Fonnafly AS   Signert Airworthiness Review Certificate (ARC) - EASA Form 13
2008-01-15 Fonnafly AS   Vedlikeholdsrapport (VR) og AD status
2008-01-09 Stålkråka AS   Utstedelse av Permit to Fly
2008-01-08 Fonnafly AS   Søknad om innleie av luftfartøy - godkjenning av innleieavtale
2008-01-04 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-11-20 Ringerike Helikopter   Tildelt ICAO koder
2007-11-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-11-06 Fonnafly AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-11-06 Fonnafly AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-11-01 SG Finans AS   retur av panterett i luftfartøy
2007-11-01 SG Finans AS   Registrering av pantedokument
2007-10-30 Stålkroka AS   Registrering av luftfartøy
2007-10-12 SG Finans AS   retur av panterett i luftfartøy - kr. 5.900.000,-
2007-10-12 Stålkråka AS   Registrering av luftfartøy
2007-10-09 SG Equipment Finance   Bill of Sale - firmaattest
2007-10-09 Luftfartsstyrelsen   Registrering av luftfartøy - slettingsattest
2007-10-08 SG Equipment Finance   panterett i luftfartøy - kr. 5.900.000,- - firmaattest
2007-10-01 Fonnafly AS   korrigering av opplysninger om fartøy
2007-09-28 Fonnafly AS   reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: