LN-ALF

Reims Aviation SA
FA152

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Reims Aviation SA
Model: FA152
MSN: FA152-0341
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: DAGALI FLYKLUBB

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-05-23
Aircraft Deleted
Dagali Flyklubb
2014-06-06
Owner changed
DAGALI FLYKLUBB
2012-04-23
Owner changed
Laland Nikolas Oldroyd Cheetham
2006-07-07
Owner changed
Traaholt Terje
2005-11-10
Owner changed
Helitrans AS
2003-12-22
Owner changed
Ring Arnt Erik
Krogstad Leif

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-05-23 Dagali flyklubb     sletting av luftfartøy
2016-03-18 ss@blco.no     Vedrørende partsinnsyn
2015-12-03 Advokat Sigmund Sandall     Klage på avslag - dokumentinnsyn
2015-11-20 Sigmund Sandall     innsynsbegjæring
2015-11-19 Odd Grønnslett     ACAM rapport 0001-7978
2015-10-27 Odd Grønnslett     svar på varsel om ACAM
2015-10-27 Odd Grønnslett     Inspeksjon
2015-10-27 Odd Grønnslett     Inspeksjon
2015-10-26 Odd Grønnslett     Varsel om ACAM inspeksjon
2015-10-12 Avskjermet     Bekymringsmelding
2014-08-07 Post- og teletilsynet     LN-ALF- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-08-06 Flyteknisk Notodden AS     ARC 2014
2014-06-06 Nikolas Oldroyd Laland     Eierskifte av luftfartøy
2014-05-27 Nikolas Oldroyd Laland     Eierskifte - Flyskjøte
2013-07-05 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2012-07-20 Flyteknisk Notodden AS     kopi av ARC
2012-07-10 Flyteknisk Notodden AS     Utstedelse av nytt luftdyktighetsbevis og støybevis
2012-07-05 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-07-04 Flyteknisk Notodden AS     søknad om utstedelse av fartøydokumenter
2012-07-04 Flyteknisk Notodden AS     duplikat registreringsbevis
2012-07-04 Flyteknisk Notodden AS     duplikat registreringsbevis
2012-06-11 Post- og teletilsynet     permanent tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-04-23 LN-ALF - ettersendelse av dokumentasjon     legitimasjon
2012-04-23 Nikolas O Cheetham Laland     registrering av eierskifte
2012-04-18 Laland Nikolas O Cheetham     Overdragelse av luftfartøy
2011-06-22 Flyteknisk Notodden AS   Ny reisedagbok
2011-06-14 Bohusflyg AB   ARC
2011-05-30 Øyvind Vassbotten   LN-ALF AMP
2011-05-30 Øyvind Vassbotten   AMP godkjent
2011-05-30 Flyteknisk Notodden AS   søknad godkjennelse av AMP
2011-03-31 Terje Traaholt   informasjon om plikt til å melde fra om endringer
2011-03-30 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-12-06 Terje Traaholdt   Svar på henvendelse om udokumentert reparasjon utført på C-152/LN-ALF av Helitrans AS
2010-12-01 Terje Traaholt   Ureglementert reparasjon og underrapportering - Helitrans AS
2010-11-22 Terje Traaholt   Flyoverdragelse
2010-06-03 Terje Traaholt   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-06-01 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2010-03-24 Terje Traaholdt   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2009-10-27 Terje Traaholt   EASA SIB 2009-24 - Lycoming O-235 - Cylider barrel - Inspection - Informasjon til eier
2009-05-28 Russian Warbirds of Norway   Tildeling av ICAO 24 bits kode
2009-05-07 Terje Traaholt   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-04-29 Listerud Flyverksted   vedlikeholdsrapport
2009-04-09 Listerud Flyverksted   vedlikeholdsrapport
2008-10-23 Terje Traaholt   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-29 Terje Traaholt   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-08-20 Traaholt Terje   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-05-15 Listerud Flyverksted   vedlikeholdsrapport
2008-02-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-04-25 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-03-28 Listerud Flyverksted   Vedlikeholdsrapport
2007-03-15 Terje Traaholt   særskilt flygetillatelse - overføringsflyging
2006-06-29 Arnt Ring   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy - Kjøper Terje Traaholt - Selger Arnt Ring
2006-05-03 Arnt Erik Ring   Registrering av eierskifte
2006-04-27 Arnt Erik Ring   Eiendomsoverdragelse - Selger Helitrans AS - Kjøper Arnt Erik Ring
2005-12-20 Post- og teletilsynet   Søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy - Kopi av brev
2005-12-14 Helitrans AS   utkvittert tilsynsrapport
source: caa.no

More information: