LN-OGN

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 3570
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Boa Eiendom AS
Operator: HelikopterDrift AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-01-31
Deleted - Owner: Boa Eiendom AS
2011-06-06
Owner changed - Owner: Boa Eiendom AS
2007-05-24
Added - Owner: Anleggsmaskin AS

Old public records

Date: Adressee: Document:
2011-07-21 Helitrans AS ARC
2011-06-29 Helitrans AS Vedrørende eierskifte/innleie av luftfartøy
2011-06-07 Sparebanken Narvik Sletting av heftelse
2011-06-07 BOA Eiendom AS Eierskifte - flyskjøte sendt til ny eier
2011-06-01 Helitrans AS Vedrørende innleie av luftfartøy
2011-06-01 Sparebanken Narvik Effektueringsmelding
2011-05-31 Sparebanken Narvik Slettelse av pantedokument og eierskifte - flyskjøte
2010-09-22 Post- og teletilsynet Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-10 Helitrans AS Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-06-08 Helitrans AS Recommendation
2009-09-16 Helitrans AS Helitrans AS - søknad om endring av AOC - LN-OGK og LN-OGN
2009-09-15 Helitrans AS odkjent innleie
2009-06-18 Ketil Jansen Rettet innleieavtale på LN-OGK, LN-OGN og LN-OTR
2009-06-11 HelikopterDrift AS Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-05-07 HelikopterDrift AS Fornyelse av ARC - Vedlikeholdsrapport
2008-12-16 Helikopterdrift AS Statement LN-OGN
2008-06-30 HelikopterDrift AS utstedelse av AIrworthiness Review Certificate (ARC)
2008-06-30 Ringerike Helikopter AS Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-24 Ringerike Helikopter AS oversikt over mod. status
2008-06-24 Ringerike Helikopter AS søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2008-03-11 Sparebanken Narvik registrert pantedokument
2008-02-25 Sparebanken Narvik pantedokument - firmaattest
2007-06-22 Post- og teletilsynet tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-06-14 HelikopterDrift AS HelikopterDrift - godkjenning av rev. 7 til CAME ifm innføring av LN-OGN og utfasing SE-HNO
2007-06-07 HelikopterDrift AS innvilget søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2007-06-04 HelikopterDrift AS HelikopterDrift - revisjon nr. 7 til HD CAME ifm innføring av LN-OGN
2007-05-14 HelikopterDrift AS søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2007-05-04 Anleggesmaskin AS kopi av firmaattest
2007-04-12 Federal Office of Civil Aviation FOCA Export Certificat of Airworthiness - No. 4184/07
2007-04-11 HelikopterDrift AS Helikopterdrift - Søknad om endring - utvidelse av fartøyparken - LN-OGN
source: caa.no

More information (external links):