LN-OGF

Robinson Helicopter Company
R44

ACTIVE HELICOPTER



Aircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44
MSN: 1449
Weight: 1089
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Savicon AS
Organization number: 988896888
Adress: Pilestredet park 28
0176 OSLO
Norge
Phone: +47 35901111/95819778
Radio License. Number: 5888
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Savicon AS
Adress: Skauenvegen 23
3746 SKIEN
Operator: HelikopterDrift AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-04-10
Owner changed
Savicon AS
2011-02-02
Owner changed
I R Kollsete
2010-01-08
Owner changed
Korsbøen Gård Inger-Lise Mathiesen
2007-09-12
Owner changed
Helitrans AS

Installed radio equipment

ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-10-17 Lasse Andersen     Re: Airworthiness Review
2017-10-16 Lasse Andersen     ARC
2017-05-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-05-11 Skudenes & Aakra Sparebank     registrering av heftelse
2017-05-05 Skudenes & Aakra Sparebank     registrering av pantedokument
2017-04-10 Savicon AS     registrering av eierskifte
2017-04-06 Savicon AS     Flyskjøte - firmaattest
2017-04-02 Idar Kollsete     Eierskifte - flyskjøte
2016-08-23 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - MEL-RIE 2016-08
2016-04-09 Sofia Pettersson     ARC
2015-03-31 Sofia Pettersson     ARC
2014-04-08 Lasse Andersen     AMP rev 1 godkjent
2014-03-25 Lasse Andersen     AMP rev 1
2014-03-21 Sofia Pettersson     ARC
2013-10-07 Post- og teletilsynet     permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-07-11 Idar Kollsete     AMP godkjent
2013-06-11 Lasse Andersen     Søknad vedlikeholdsprogram
2013-02-15 Helitrans AS     ARC
2012-04-24 European Aviation Safety Agency     Permit to Fly
2012-03-12 Idar Kollsete     Info om prosedyre for PtF
2012-03-05 Idar Kollsete     Permit to fly
2011-08-11 I R Kollsete     om adresseopplysninger for eier I R Kollsete
2011-02-25 Helitrans AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2011-02-17 Helitrans AS   recommendation
2011-02-09 Helikopterdrift AS   Bestilling av reisedagbok
2011-02-09 Helitrans AS   CAMO kontrakt
2011-02-08 Helitrans AS   søknad om godkjenning av Subpart G kontrakt
2011-02-02 Kaare Mathiesen   Flyskjøte
2011-01-31 Kaare Mathiesen   Orginalt flyskjøte
2011-01-27 Kaare Mathiesen   Flyskjøte
2010-11-25 Helitrans AS   Vedrørende avtale om CAMO
2010-11-10 Helitrans AS   Avtale om CAMO
2010-07-08 Aage R. Larsen   Bestilling av ARC gjennom Helitrans
2010-06-24 Helitrans AS   Vedrørende ARC Recommendation fra Helitrans
2010-05-27 Helitrans AS   ARC Recommendation
2009-12-21 Oscars Borg   kopi fra brønnøysundregistrene
2009-12-14 Helitrans AS   Flyskjøte
2009-02-03 HelikopterDrift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-01-18 HelikopterDrift AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-01-31 HelikopterDrift AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-01-31 HelikopterDrift AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-01-11 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-11 HelikopterDrift AS   ARC radiokonsesjon LN-OGF, LN-OGM og LN-OGS
2008-01-11 HelikopterDrift AS   ARC radiokonsesjon LN-OGF, LN-OGM og LN-OGS
2008-01-09 Ringerike Helikopter AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-01-09 Ringerike Helikopter AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-09-20 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2007-09-12 Helitrans AS   LN-OGF/LN-OGM/Registrering av eierskifte
2007-09-12 Fokus Bank ASA   LN-OGM/LN-OGF/Retur av pantedokumenter i tinglyst stand
2007-09-12 Helikopterdrift AS   Godkjenning av innleie
2007-09-12 Helikopterdrift AS   Godkjenning av innleie
2007-09-12 Helikopterdrift AS   Godkjenning av innleie
2007-09-11 Helitrans AS   Nytt flyskjøte
2007-09-05 Helitrans AS   LN-OGF/LN-OGS/etur av skjøter
2007-09-03 Fokus Bank ASA   Flyskjøte og pantedokument
2007-09-03 Fokus Bank   Innleieavtale med Hellitrans AS og Helikopterdrift AS - Robinsson R 44
2007-07-09 Roquain Marie-Laure   Task allocation for minor change P-EASA.R.C.02495
2007-01-03 HelikopterDrift AS   HelikopterDrift AS - søknad om godkjenning av modifikasjon - bytte av ELT (fra 2 til 3 frekvenser) i LN-OBM, LN-OEF, LN-OGF og LN-OGM
2006-05-03 Helikopterdrift Invest AS   Registrering av eierskifte
2006-05-03 HelikopterDrift AS   Helikopterdrift - vedtak om godkjent innleie - LN-OGF
2006-03-28 Helikopterdrift AS   Eiendomsoverdragelse
2006-01-23 Ringerike Helikopter AS   utkvittert tilsynsrapport
2006-01-17 Bjørn Erling Hansen   dokumentasjon flightmanual side 1 og 2
2006-01-17 HelikopterDrift AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis
2006-01-03 HelikopterDrift AS   Firmaattest - Gebyrinnbetaling
2005-12-23 Ringerike Helikopter AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2005-12-22 Ringerike Helikopter AS   ICAO-id 24 bit aircraft adress
2005-12-22 Helikopterdrift AS   LN-OGF Temporary Radio Licence
2005-12-20 HelikopterDrift AS   Helikopterdrift - søknad om endring av fartøypark - LN-OGF
2005-12-19 HelikopterDrift AS   Aircraft bill of sale
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: