LN-OGD

Robinson Helicopter Company
R44

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44
MSN: 725
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Oset Høyfjellshotell AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-07-06
Aircraft Deleted
Oset Høyfjellshotell AS
2007-07-24
Owner changed
Oset Høyfjellshotell AS
2004-08-25
Owner changed
Helikopterdrift Invest AS
2002-10-11
Aircraft Added
Helikopterdrift AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-07-06 Oset Høyfjellshotell     sletting av luftfartøy
2016-07-06 Oset Høyfjellshotell AS     sletting av luftfartøy
2011-02-04 Helitrans AS   ARC utstedt
2011-01-10 Helitrans AS   Recommendation
2010-11-10 Helitrans AS   Avtale om CAMO
2009-11-18 Oset Høyfjellshotell AS   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-11-17 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport
2009-01-22 Oset Høyfjellshotell AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC) vedlikeholdsrapport
2008-11-07 Aage R Larsen   Bekreftelse på teknisk ansvar for privat helikopter
2008-10-23 Oset Høyfjellshotell AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-18 Ringerike Helikopter AS   søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2008-09-18 Oset Høyfjellshotell AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Oset Høyfjellshotell As   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-12-21 Oset Høyfjellshotell   utstedelse av luftdyktighetsbevis
2007-12-19 Ringerike Helikopter   LN-OGD revidert AD/SB lister og erklæring
2007-11-05 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-10-27 Ringerike Helikopter AS   vedlikeholdsrapport
2007-10-09 Oset Høyfjellshotell   søknad om luftdyktighetsbevis - purring
2007-07-26 HelikopterDrift AS   Helikopterdrift - Søknad om bruk av LN-OGD i skolevirksomhet
2007-06-27 Oset Høyfjellshotell   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-04-11 Helikopterdrift Invest AS   Flyskjøte
2006-10-16 Ringerike Helikopter AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport, påbudsliste skrog og påbudsliste motor
2006-02-08 Ringerike Helikopter AS   Utkvittert tilsynsrapport LN-OGD 01.12.2005
source: caa.no