LN-OGB

Robinson Helicopter Company
R44

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44
MSN: 574
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sudrheim Invest AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-04-23
Aircraft Deleted
Sudrheim Invest AS
2010-02-01
Owner changed
Sudrheim Invest AS
2006-10-25
Owner changed
Bratland Invest AS
2006-10-25
Adress
Bratland Invest AS
2004-04-27
Aircraft Added
Helikopterdrift Invest AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-04-23 Sudrheim Invest AS     slettelse av luftfartøy
2012-03-23 Sudrheim Invest AS     Begjæring om sletting av luftfartøy
2012-03-15 Ove Trøen     kopi av utgått N-ARC utsendt
2010-07-01 Täby Air Maintenance   AMP godkjent
2010-06-17 Anders Lindholm   Vedlikeholdsrapport EASA
2010-06-07 Ove Trøen   Vedlikeholdsrapport
2010-05-31 Sudrheim Invest AS   N-ARC siste gangs forlengelse
2010-05-26 Ove Trøen   ny ARC
2009-11-24 Yngve Bratland   ICAO 24-bit code
2009-11-19 i23   søknad om ICAO 24-bit code
2009-04-02 Skytec AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-03-23 Skytec AS   søknad om fornyelse av airworthiness review certificate Robinson R-44
2009-01-23 Skytec AS   Villighetserklæring
2008-11-07 Aage R Larsen   Bekreftelse på teknisk ansvar for privat helikopter
2008-10-23 Ringerike Helikopter AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-07 Ringerike Helikopter AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-15 Ringerike Helikopter AS   Søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2008-08-20 Bratland Invest AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-08-08 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av alvorlig luftfartshendelse på Geiteryggen flyplass 21.07.2008 med Robinson R44
2008-04-15 Ringerike Helikopter AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-02-22 Bratland Invest AS   Tilbakekallelse av luftdyktighetsbevis
2008-01-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-04-18 Ringerike Helikopter AS   vedlikeholdsrapport og påbudslister
2006-12-01 HelikopterDrift AS   godkjennelse av innleieavtale - HelikopterDrift AS
2006-11-16 HelikopterDrift AS   E-post vedrørende LN-OGB og LN-OGE
2006-11-15 Ringerike Helikopter AS   Utsendelse av nytt luftdyktighetsbevis med bruksområde privat
2006-11-03 Ringerike Helikopter AS   søknad om nytt luftdyktighetsbevis - ny eier og ikke lenger i ervervsmessig drift
2006-10-26 Pretor Advokat AS   Registerhjemmel som eier av luftfartøyet overført til Sudrheim Invest AS og Bratland Invest AS
2006-10-20 HelikopterDrift AS   Søknad om endring av fartøyparken og godkjennelse av innleieavtale
2006-10-19 Samferdselsdepartementet   Sluttbehandling av sikkerhetstilråding 17/2005 fremmet av HSLB (nå SHT) i rapport 13/2005 i forbindelse med luftfartsulykke med LN-OGB 28.07.2004 ved Aure i Møre og Romsdal
2006-10-18 Pretor Advokat as   Registrering av eierskifte av luftfartøy
2006-04-28 HelikopterDrift AS   Oppfølging av tilrådning 17/2005 fra HSBL rapport 13/2005 ifm luftfartsulykke med selskapets R-44 LN-OGB 28.07.2004
2006-04-19 Ringerike Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.04.2007
2006-04-06 Ringerike Helikopter AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-04-05 Ringerike Helikopter AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-01-18 HelikopterDrift AS   Oppfølging av tilråding 17/2005 i HSLB rapport 13/2005 angående luftfartsulykke med selskapets R-44 LN-OGB 28.07.2004
source: caa.no

More information: