LN-ALB

Reims Aviation SA
F172N

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Reims Aviation SA
Model: F172N
MSN: F172-1566
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: On-Air AS
Adress: Hougnersgate 38
2609 LILLEHAMMER

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-11-02
Owner changed
On-Air AS
2008-02-15
Owner changed
Scandicraft AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-07 NLF CAMO     ARC korrigert
2017-12-04 NLF CAMO     ARC og review report
2017-01-30 Norges Luftsportforbund     ARC og Review Report
2015-11-23 NLF CAMO     ARC og Review report
2013-09-16 Norges Luftsportforbund     ARC - korrigert dato
2013-09-10 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2012-11-20 Norges Luftsportforbund     Indirect approval of AMP
2012-11-20 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2011-05-31 On-Air AS   Oppklaring vedrørende National Airworthiness Review Certificate (N-ARC) med feil utløpsdato - Utstedelse av ny N-ARC
2011-03-15 On-Air AS   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2011-03-11 Helitrans AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2011-02-28 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport underkjent
2011-02-25 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport
2010-07-06 On-Air AS   Utstedelse av Permit to Fly for overflyging fra Hamar til Kjeller for å utføre årlig vedlikehold på flyverksted
2010-07-05 Even Birkeland   Permit to Fly
2010-06-28 On-Air AS   Søknad om Permit to Fly - Oversendelse av utkast til oppdaterte Form 37/18b og Form 21
2010-06-25 Sensair   Mindlertidig flygetillatelse overflyging ENHA-ENKJ for årlig teknisk kontroll
2009-12-14 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-11-04 On-Air AS   Registrert eierskifte
2009-10-28 Scandicraft AS   overdragelse av luftfartøy
2009-10-27 stig@scandicraft.com   Eierskifte
2009-10-23 Stig Olsen   eiendomsoverdragelse - flyskjøte
2009-10-23 Stig Olsen   Flyskjøte
2009-02-13 jan@hovet.no   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-11-24 Scandicraft AS   LN-ALB Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-11-17 Scandicraft AS   LN-ALB Utstedelse av ARC
2008-11-10 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR) - Permit to fly
2008-11-06 Norrønafly-Rakkestad AS   søknad om godkjennelse av opprettelse av fartøyjournal nr. 2
2008-10-17 Scandicraft v/Even Birkeland   Form 21 for Permit to Fly
2008-10-16 Scandicraft AS v/Even Birkeland   LN-ALB Søknad om Permit to Fly
2008-10-13 Even Birkeland   LN-ALB Søknad om Permit to Fly
2008-09-17 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-18 Scandicraft AS   eiendomsoverdragelse
2008-01-10 Hedmark Flyklubb   bekreftelse av organisasjonsnummer og oversikt over fly tilhørende Hedmark flyklubb
2007-10-15 Hedmark Flyklubb   Retur av skjøte
2007-10-11 Vikarhjelpen   eiendomsoverdragelse - flyskjøte
2007-07-02 Statens Havarikommisjon for Transport   Statens Havarikommisjon for Transport - Rapportering av ulykker og hendelser - 01.07.07 - STED ENHA - ENRI
2007-05-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-04-03 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR) - Tommasse- og balanserapport
2006-04-28 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: