LN-ODU

Airbus Helicopters
AS 350 BA

DELETED HELICOPTER



Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 BA
MSN: 2881
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sandnes Heli DA
Operator: ScanAviation AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-02-24
Aircraft Deleted
Sandnes Heli DA
2007-05-21
Aircraft Added
Sandnes Heli DA
2005-05-21
Aircraft Added
Sandnes Heli DA

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-02-24 Sandnes Heli DA     Slettelsesattest
2014-05-06 Statens Havarikommisjon for Transport     Rapport (SL RAP 2014/04) om luftfartsulykke ved Hoggarvatnet, Rogaland 9.10.2009
2012-01-26 Handelsbanken     Slettelse av pantedokument
2012-01-25 Handelsbanken     Sletting av pantedokument
2010-03-30 Fonnafly AS   Opphør av leieforhold
2009-11-11 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse ac luftfartshendelse - Store Hogganvatnet, Rogaland 09.10.2009 - Eurocopter AS 350B2
2009-10-20 Alf Helge Skaugrud   Kontonummer og sak trukket
2009-10-19 Fonnafly AS   opphør av leieforhold
2009-10-19 Handelsbanken   Retur av pantedokument, samt bankremisse
2009-06-15 Fonnafly AS   Oppdatert Operations Specifications
2009-06-11 Fonnafly AS   Godkjenning av innleie av luftfartøy
2009-06-05 Espen Thuve   Forsikringsbevis og kopi av polise LN-ODU og LN-ODV
2009-06-05 Espen Thuve   Foreløpig bekreftelse forsikringer LN-ODV og LN-ODU
2009-06-04 Fonnafly   Luftfartstilsynet ber om endringer i leieavtale
2009-06-04 Fonnafly   Vedrørende revidert avtale
2009-06-02 Fonnafly   Revidert intern avtale AS 350 B2
2009-06-02 Fonnafly   Revidert intern avtale AS 350 B2
2009-05-29 Fonnafly   Ber om dokumentasjon for økonomisk ansvar
2009-05-28 Fonnafly   Dokumentasjon vedrørende økonomisk ansvar
2009-05-28 Fonnafly AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-05-13 ScanAviation AS avd Sola   Dokumentasjon
2009-05-05 ScanAviation AS   Endring av typebetegnelse. Utstedelse av nytt kontinuerlig luftdyktighetsbevis og støybevis
2009-05-05 Roald Askheim   veierapport
2009-05-05 Scan Aviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-05-04 ScanAviation AS   Registreringsbevis
2009-04-20 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-25 Scan Aviation AS   søknad om utstedelse av nytt luftdyktighetsbevis og ARC
2008-09-26 ScanAviation AS avd Sola   utkvittert aviksformular EASA Form 13 - 2008AR-165
2008-09-15 alsk01@handelsbanken.no   purring med spørsmål om hva som skal videre i saken
2008-07-04 Handelsbanken Sandnes   pantedokument
2008-06-30 ScanAviation AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-28 ScanAviation AS avd Sola   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-06-25 ScanAviation AS   søknad om tillatelse til privatflyging for luftfartøy med bruksområde erversmessig
2008-06-24 ScanAviation AS   søknad om tillatelse til privatflyging for luftfartøy med bruksområde erversmessig
2008-05-30 ScanAviation AS avd Sola   søknad ARC
2007-06-15 Handelsbanken   Registrert pantedokument
2007-06-12 Handelsbanken   Tinglysing
2007-05-22 ScanAviation AS   registrering av luftfartøy
2007-05-22 Helifly Maintenance AS   Oversendelse av registreringsbevis
2007-05-22 Sandnes Heli DA   Retur av for mye innbetalt gebyr
2007-05-21 Handelsbanken   Nektet registrert på grunn av feil utfylt dokument
2007-05-20 HeliFly Maintenance AS   Tilsynsrapport
2007-05-16 Scan Aviation   registrering av helikopter AS350-BA - serienummer 2881
2007-05-15 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-05-14 Helifly Maintenance AS   tildeling av ICAO 24 bits aircraft address
2007-05-08 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 31.07.2007
2007-04-26 Helifly Maintenance AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-04-26 ScanAviation AS   registrering og panterett - bill of sale - Apostille
2007-04-16 ScanAviation   reservasjon av tid for inspeksjon
2007-04-04 ScanAviation AS   Export Certificate og Airworthiness - No 4182/07
source: caa.no

More information: