LN-ODR

Airbus Helicopters
AS 350 B2

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B2
MSN: 2364
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helikopter Utleie AS
Operator: Helikopter Utleie AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-07-28
Aircraft Deleted
Helikopter Utleie AS
2002-05-31
Aircraft Added
Helikopter Utleie AS

More aircraft operated by Helikopter Utleie AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2008-07-29 Siemens Financial Services AB   Slettet pantobligasjon
2008-07-29 Helikopter Utleie AS   Slettet luftfartøy
2008-07-22 Osterman Helicopter AB   svar på henvendelse angående utleie LS2008-3483 eller sletting på norsk register
2008-07-17 Osterman Helicopter AB   dry lease LS2008-3483
2008-07-04 Helikopter Utleie AS   sletting av luftfartøy
2008-07-02 Siemens Financial Services AB   sletting av pantobligasjon
2008-06-05 Helikopter Utleie AS   Helikopter Utleie AS - utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-06-05 Helicopter Utleie AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdykitghetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-04-23 Helicopter Utleie AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-04-23 Helicopter Utleie AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-10-05 Helikopter Utleie AS   utkvittert tilsynsrapport
2006-09-21 Helikopter Utleie AS   Tilsynsrapport, besiktelse.
2006-09-20 Weino Kvam   Tilsynsrapport
2006-05-16 Sierra Echo Partners AB   retur av slettet pantedokument samt registrert pantedokument
2006-05-11 Helikopter Utleie AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-05-11 Helikopter Utleie AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-05-02 Helikopter Utleie AS   Oversendelse av nye fartøysdokumenter etter konvertering fra AS 350 B til AS 350 B2 for S/N 2364
2006-05-02 Helikopter Utleie AS   Oversendelse av nytt registreringsbevis
2006-05-02 Knut Vidar Nekså   kopi av luftdyktighetsbevis og miljødyktighetsbevis - støy
2006-04-28 Helikopter Utleie AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.05.2006
2006-03-27 Helikopter Utleie AS   Søknad om transformation of the 350 B LN-ODR helikopter into a version B2
2006-03-20 Helikopter Utleie AS   Heilkopter Utleie - innvilget særskilt tillatelse til prøveflyging for LN-ODR
2006-03-11 Helikopter Utleie AS   Helikopter Utleie - søknad om særskilt tillatelse til prøveflyging for LN-ODR
2002-07-11 ABB Credit Finans AB   frivillig heftelse - oversender dagbokført pantobligasjon. Gebyr erkjennes mottatt
source: caa.no

More information: