LN-ODI

Schweizer Aircraft Corporation
269C

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Schweizer Aircraft Corporation
Model: 269C
MSN: 1270654
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fjellfly Invest DA
Operator: ScanAviation AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-01-29
Aircraft Deleted
Fjellfly Invest DA
2001-10-11
Aircraft Added
Fjellfly Invest DA

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2009-01-30 Fjellfly Invest DA   Sletting av luftfartøy
2009-01-08 Fjellfly Invest DA   Anmodning om sletting av luftfartøy
2009-01-07 Transport Canada   Anmodning om slettelsesattest fra NCAR
2008-11-20 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport - SL RAP 2008/21 - om luftfartsulykke Ørnefjell nær Hovden 24.04.2008
2008-10-31 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport luftfartsulykke Ørnfjell nær Hovden 24.04.2008-AVSKJERMET
2008-10-06 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport luftfartsulykke Ørnfjell nær Hovden 24.04.2008-AVSKJERMET
2008-09-12 SG Finans AS   Retur av panterett i slettet stand
2008-09-09 SG Finans AS   sletting av pant i luftfartøy - panterettsavtale
2008-08-13 SG Finans AS   retur av slettelse av pant i luftfartøy
2008-08-11 SG Equipment Finance   slettelse av pant i luftfartøy
2008-05-26 ScanAviation   operativt, teknisk og kommersielt ansvar - oppsigelse
2008-05-05 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartsulykke Schweizer 269C nær Hovden 24.04.2008
2008-05-05 Statens Havarikommisjon for Transport   SHT - underretning om undersøkelse av luftfartsulykke ved Ørnefjell Hovden 24.04.2008 med Schweizer 269C
2007-10-31 ScanAviation AS avd Sola   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2007-10-31 ScanAviation   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-10-29 ScanAviation AS avd Sola   vedlikeholdsrapport
2007-10-11 ScanAviation   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-10-11 ScanAviation   Vedlikeholdsrapport
2006-12-08 Fjellfly AS   revidert Flight Manual Supplement
2006-10-24 Fjellfly   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-03-30 Gladsheim Aviation Finance AB   retur av slettet panteobligasjon
2006-03-30 SG Finans AS Norge Sverige filial   Registrert pantedokument i luftfartøy
2006-03-24 SG Finans AS Norge Sverige filial   Tinglysing av pant
2006-03-21 SG Finans AS Norge, Sverige filial   anmodning om delvis tilbakebetaling av gebyr
2006-03-21 SG Finans AS Norge, Sverige Filial   Pantedokument nektet dagbokført
2006-03-21 Gladsheim Aviation Finance AB   Sletting av pantobligasjon
2006-03-17 SG Finans AS Norge Sverige Filial   Tinglysing av pantedokument
2006-02-03 Fjellfly   angående overflygingstillatelse - Permit to Fly
2005-10-26 Fjellfly   angående overflygingstillatelse
2005-06-07 Helifly Maintenance AS   Rettelse til Flight Manual Supplement HU-269
source: caa.no

More information: