LN-ODG

Schweizer Aircraft Corporation
269C

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Schweizer Aircraft Corporation
Model: 269C
MSN: S 1316
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Jan-Helge Haldorsen
Adress: Brakkebakken 15
8616 MO I RANA
Norge
Phone: 456 32 323
456 32 323
Radio License. Number: 4765
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Haldorsen Jan-Helge
Adress: Brakkebakken 15
8616 MO I RANA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-06-22
Owner changed
Haldorsen Jan-Helge
2008-09-01
Owner changed
Dahl Torunn
2001-03-01
Adress
Sætre Kjell-Arne
2000-07-20
Aircraft Added
Sætre Kjell-Arne

Related Youtube videos

LN-ODG data-toggle=

Sikorsky S-300C

LN-ODG data-toggle=

Sikorsky S-300

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-30 Jan Haldorsen     Vedtak om godkjennelse av revisjon 5 til vedlikeholdsprogram.
2017-06-30 ESM Aerosupport AB     ARC
2017-06-27 Jan Haldorsen     MP Revisjon
2017-06-26 Jan Haldorsen     MP Revisjon
2016-04-28 Lars Dahlberg     LN-ODG New ARC Issued
2016-04-20 Jan Haldorsen     AMP rev 4 korrigert
2016-04-19 Jan Haldorsen     AMP revisjon 4 godkjent
2016-04-09 Jan Haldorsen     Mainteance Programme 269C 300C
2014-12-22 Malmskogens Aerocenter AB     ARC-1 Ext Due 16-11-2015
2013-11-15 Malmskogens Aerocenter AB     ARC
2013-02-12 Malmskogens Aerocenter     AMP rev 2 godkjent
2013-01-28 Malmskogens Aerocenter     revisjon av MP samt ARC ext-2
2013-01-25 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-06-22 Jan-Helge Haldorsen     Overdragelse av luftfartøy
2012-05-15 Lars Erik Pettersen     Overdragelse av luftfartøy
2011-12-15 Malmskogen Aerocenter     AMP revisjon godkjent
2011-11-30 Lasse Dahlberg     Airworthiness Review Certificate - ARC - extension 1
2011-11-30 Lasse Dahlberg     Godkjenning - Maintenance Programme - MP - Schweizer Aircraft - 269C - revisjon
2010-11-17 Conny Aerocenter   Approval ifbm ARC utstedelse
2010-11-17 Torunn Dahl   ARC
2010-11-17 Torunn Dahl   ARC utstedelse
2010-11-15 Malmskogens Aerocenter AB   AMP godkjent
2010-11-07 Lasse Dahlberg   Rettelse AMP
2010-10-27 Torunn Dahl   Airplane Maintenance Programme - rettelser utbes
2010-09-21 Torunn Dahl   søknad om forlengelse av ARC
2010-07-05 Torunn Dahl   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis for brukt helikopter
2010-06-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-03-12 Torunn Dahl   Søknad om luftdyktighetsbevis
2009-07-02 Helifly AS   Tildeling av ICAO 24 bits iCAO
2009-01-16 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-01 Torunn Dahl   Registrering av flyskjøte
2008-08-10 Torunn Dahl   Flyskjøte
2008-06-24 Sætre Kjell Arne   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-02-15 Torulfs Flight Engineering   vedlikeholdsrapport
2007-03-26 Toruld Flight Engeneering   villighetserklæring - kopi av brev til Kjell Arne Setre
2007-03-26 Kjell Arne Sætre   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-03-23 Torulfs Flight Engineering   AD-liste
2007-03-12 Helifly Maintenance AS   oppsigelse av teknisk ansvar - kopi av brev til Kjell Arne Setre
2007-02-15 Torulfs Flight Engineering   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-02-15 Torulfs Flight Engineering   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-12-09 Kjell Arne Sætre   Overflygingstillatelse
2005-12-20 Post- og teletilsynet   Søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy - Kopi av brev
source: caa.no

More information: