LN-ODE

Robinson Helicopter Company
R22 Mariner

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R22 Mariner
MSN: 2198M
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Tronrud Olav Ljøen

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-09-02
Aircraft Deleted
Tronrud Olav Ljøen
2005-03-16
Owner changed
Aalen Andre Stenseng
2003-12-01
Adress
Viko Bård Eivind
2002-03-01
Owner changed
Viko Bård Eivind
2001-10-01
Adress
Helikopterdrift AS
2000-05-18
Aircraft Added
Helikopterdrift AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-09-02 Olav Tronrud     Sletting av luftfartøy
2011-08-15 Olav Tronrud     Sletting av luftfartøy
2011-06-28 CCAA v/Kamilo Sambolek   Eksport til Kroatia - statement vedr eksport C of A
2011-04-07 Helifly AS   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2011-04-06 Helifly AS   2. nd. extension av N-ARC
2010-04-27 Helifly Maintenance   Innvilgelse av utsettelse på AMP
2010-04-27 Helifly Maintenance   LN-ODE Innvilgelse av utsettelse på AMP
2010-04-23 Helifly Maintenance   Utsettelse av AMP
2010-04-23 Helifly Maintenance   LN-ODE Utettelse av AMP
2009-11-02 Helifly Maintenance AS   Første gangs fornyelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-10-29 Helifly Maintenance AS   Søknad om førstegangs fornyelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-10-29 Helifly Maintenance AS   Søknad om førstegangs fornyelse National Airworthiness Review Certficate
2009-10-14 Torgeir Jacobsen   Tildeling av ICAO 24 bits code
2009-09-18 Louis Hannisdal   Dispensasjon fra krav til ELT 406
2009-09-14 Louis Hannisdal   Permit to fly
2009-01-22 Tronrud Olav Ljøen   Utstedelse av National - Airworthiness Review Certificate N-ARC
2009-01-22 Tronrud Olav Ljøen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-11-07 Aage R Larsen   Bekreftelse på teknisk ansvar for privat helikopter
2008-09-25 Ringerike Helikopter AS   søknad om nytt luftdyktighetsbevis
2008-02-26 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-07-10 Ringerike Helikopter AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-07-10 Ringerike Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
2007-07-10 Ringerike Helikopter   tilsynsrapport
2007-07-02 Ringerike Helikopter AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-06-30 Olav Tronrud   Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte
2006-02-08 Olav Tronrud   Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte
source: caa.no

More information: