LN-ODA

Airbus Helicopters
EC 120 B

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 120 B
MSN: 1488
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Kveen AS
Operator: Helikopter Utleie AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-03-02
Aircraft Deleted
Kveen AS
2014-01-16
Owner changed
Kveen AS
2007-06-21
Aircraft Added
Helikopter Utleie AS

More aircraft operated by Helikopter Utleie AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-05-19 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-ODA- kopi av dokument om tillatelse
2016-03-31 Fjord Helikopter AS     endring av AOC - Ops.Spec.
2016-03-02 Kveen AS     Sletting av luftfartøy
2016-02-29 Kveen AS     avregistrering
2016-02-18 Sparebanken Vest     sletting av pant
2016-02-17 Sparebanken Vest     pantedokument
2016-02-08 Fjord Helikopter AS     Utvidelse ARC
2016-02-02 Fjord Helikopter AS     Utvidelse ARC
2015-03-10 Fjord Helikopter AS     Fjord Helikopter AS - bekreftelse lukking avvik - rapport 0001-5165
2015-03-05 Fjord Helikopter AS     Fjord Helikopter AS - Vedr virksomhetstilsyn 0001-5165
2015-03-04 Fjord Helikopter AS     Fjord Helikopter AS - rapport 0001-5165 LN-ODA
2015-01-16 Fjord Helikopter     Helikopter Utleie AS - 0001-5165 Plan
2015-01-15 Fjord Helikopter AS     Fjord Helikopter AS - tilbakemelding rapport 0001-5165 LN-ODA
2014-12-30 Fjord Helikopter AS     Fjord Helikopter AS - mail ang rapport 0001-5165 LN-ODA
2014-12-09 Helikopter Utleie AS     Helikopter Utleie AS - ACAM rapport nr 0001-5165 - LN-ODA
2014-11-06 Transportstyrelsen     Helikopter Utleie AS - varsel til Transportstyrelsen om ACAM in depth inspection LN-ODA
2014-11-06 Helikopter Utleie AS     Helikopter Utleie AS - varsel om ACAM in depth inspection LN-ODA
2014-10-07 Fjord Helikopter     Utstedelse av Permit to Fly for overflyging fra Stryn til Järpen for å utføre vedlikehold
2014-10-06 Helikopter Utleie AS     Flight Conditions for en Permit to Fly og EASA Form 21
2014-10-06 Helikopter Utleie AS     Søknad om Permit to Fly for å utføre vedlikehold
2014-10-03 Helikopter Utleie AS     Søknad Permit to Fly
2014-10-02 Helikopter Utleie AS     Etablering av Flight Conditions for en Permit to Fly
2014-09-19 Helikopterutleie AS     Tasker som ikke er utført på LN-ODA og LN-ORR
2014-06-03 Helikopter Utleie AS     Utvidelse ARC
2014-01-17 Advokat Sigmund Sandall     Helikopter Utleie AS - Godkjenning av innleie av LN-ODA og LN-ODZ
2014-01-17 Advokat Sigmund Sandall     registrering av eierskifte
2014-01-17 SparebankenVest     påtegning av pantedokument
2014-01-14 SparebankenVest     pantedokument ifbm. eierskifte
2014-01-07 Advokat Sigmund Sandall     overskjøting
2013-12-19 Advokat Sigmund Sandall     Helikopter Utleie AS - leieavtaler - forsikringsbevis
2013-06-18 Helikopter Utleie AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2013-06-13 Helitrans AS     Recomenndation
2013-03-25 SparebankenVest     Pantedokument
2013-03-25 Siemens Financial Services AB     sletting av heftelse
2013-03-20 Siemens Financial Services AB     sletting av pant
2013-03-05 Sparebanken Vest     Spørsmål
2013-03-04 SparebankenVest     Pantedokument
2011-06-13 Helikopter Utleie AS   utvidelse av ARC
2010-06-17 Gunnar Svein Nordahl   Recommendation report
2010-06-17 Helikopter Utleie AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-06-19 Helikopter Utleie AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2009-04-24 Helikopter Utleie AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2009-03-24 Helikopter Utleie AS   Tillatelse fallskjermflyging
2009-03-06 Hovedbase Helikopter Utleie AS   Hovedbase Helikopter Utleie AS - Falskjermhopping - tillatelse LN-ODA / LN-ODZ.
2009-03-04 Helikopter Utleie AS   Tillatelse fallskjermflyging
2008-06-23 Helikopter Utleie AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-06-23 Helikopter Utleie AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-04-23 Helikopter Utleie AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-04-23 Helikopter Utleie AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-10-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-09-28 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-07-03 Siemens Financial Services AB   Registrert pant
2007-07-03 Helikopter Utleie AS   Noise certifikat - EC 120B SNR 1488
2007-07-03 Helikopter Utleie AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis
2007-07-02 Helikopter Utleie AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og kopi av kvittering for betalt gebyr
2007-06-26 Siemens Financial Services AB   IBAN and Swift Adress
2007-06-25 Siemens Financial Services AB   Pantedokument - firmaattest
2007-06-22 Helikopter Utleie AS   Luftfartøy innført i Norges luftfartøyregister m.v.
2007-06-19 Helikopter Utleie AS   avregistrering fra utenlandsk register
2007-06-19 Helikopter Drift Invest AS   Teknisk dokumentasjon
2007-06-18 Helikopter Utleie AS   Bill of Sale - Apostille
2007-06-18 Post- og teletilsynet   vedr. tillatelse for radioutstyr i luftfartøy - kopi av brev til Helikopter Utleie AS
2007-06-18 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 18.09.2007
2007-05-22 Helikopter Utleie AS   tildeling av 24 bits ICAO kode
2007-05-13 Helikopter Utleie AS   søknad om tildeling av 24 bits ICAO code
2007-05-07 Helikopter Utleie AS   LN-ODA og reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: