LN-OCX

Robinson Helicopter Company
R44 II

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 10719
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bjørnevik Ole Torberg
Adress: Poppelvegen 9
7059 JAKOBSLI
Operator: ScanAviation AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-02-09
Owner changed
Bjørnevik Ole Torberg
2005-05-18
Aircraft Added
Belma AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-04-28 Sparebank 1 SMN     frafall av pant
2017-04-19 Ole Torberg Bjørnevik     Begjæring om sletting
2017-04-12 Sparebanken Midt-Norge     sletting av pantedokument
2016-05-03 Statens Havarikommisson     Ber om kopi av ARC - Luftdyktighetsbevis - Miljøbevis
2016-05-02 Statens Havarikommission     Ber om kopi av ARC - Luftdyktighetsbevis - Miljøbevis
2015-12-09 Sparebank 1 SMN     Registrering av heftelse - Gått ut med saksnummer 15/04748-5
2015-12-09 Sparebank1 SMN     LN-OTO, LN-OCX og registrering av heftelse
2015-11-30 Eika Kredittbank AS     LN-OTO, LN-OCX, registrering av heftelse
2015-11-19 Ole Torberg Bjørnevik     Panterettsavtale i luftfartøy
2015-11-10 Helitrans AS     Reisedagbok LN-OCX
2015-11-10 Sofia Pettersson     ARC
2015-11-09 Helitrans AS     Reisedagbok LN-OCX
2014-12-09 Helitrans AS     ARC - 2.nd extension
2013-01-08 Helitrans AS     ARC
2012-08-09 Geir Thyness     Helikopterdrift Inv AS - Forsikring av LN-OCX
2012-04-23 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-02-20 Post- og teletilsynet     midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-02-09 Belma AS     registrering av eierskifte
2012-01-23 Nordea Bank Norge ASA     Panterett i luftfartøy
2012-01-23 Nordea Bank     sletting av pant i luftfartøy
2012-01-17 BELMA AS     flyskjøte
2012-01-09 Belma AS     ARC
2012-01-05 Helitrans AS     recommendation
2012-01-03 Helifly AS     Ettersendelse: Revisjon 1/2. dat. 01.12.2011 AMP for R-44
2011-12-07 Helifly Maintenance AS     Revisjon godkjent
2011-12-06 Helifly Maintenance AS     Revisjon 1/2. dat. 01.12.2011 AMP for R-44
2011-03-02 Per H. S. Aakvik   LN-OCX Revisjon 1 -AMP
2011-01-18 Helifly Maintenance A/S   ARC
2011-01-10 Per H. S. Aakvik   ARC review 05.01.2011 - Findings
2011-01-07 Helifly AS   ARC - Recommandation
2011-01-06 Helitrans AS   ARC
2010-12-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-08-27 Helifly Maintenance A/S   AMP godkjent - rettelse
2010-08-13 Helifly Maintenance AS   endring av bruksområde fra erverv til privat
2010-08-09 Helifly Maintenance AS   Endring av bruksområde - erverv til privat drift
2010-08-09 Helifly A/S   LN-OCX EASA AMP godkjent
2010-07-19 Helifly Maintenance AS   Søknad om godkjennelse av AMP for Helikopter R-44 SN 10719 - endring av bruksområde fra erverv til privat
2010-06-18 Belma AS   Endring av bruksområde
2010-06-02 Belma AS   søknad om å operere helikopteret under betegnelsen privat
2009-11-23 ScanAviation AS   ARC for R44
2009-11-23 ScanAviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2009-11-18 Morten Bang [bangs@image.dk]   Approved ARC Recommendation - (ARC-LNOCX-0905)
2009-11-09 ScanAviation AS   VS: Kannad ELT407 godkjenning
2009-11-03 ScanAviation AS   ARC Recommendation R44 SN 10719
2009-11-03 ScanAviation AS   VS: ARC Recommendation LN-OCX
2009-11-03 ScanAviation AS v/ Øystein Hobbelstad   ARC Recommendation
2009-11-02 ScanAviation AS   Kannad ELT407 godkjenning
2009-11-02 ScanAviation AS   Kannad ELT407 godkjenning
2009-09-25 Øystein Hobbelstad / ScanAviation   Statuss / Due list R44
2009-07-01 Belma AS   Opphevelse av suspendering av Airworthiness Review Certificate - ARC
2009-06-23 ScanAviation AS   Klage på suspendering av Airworthiness Review Certificate - ARC
2009-06-18 Belma AS   Status på Luftfartøy -Suspendering av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-05-20 ScanAviation AS avd Sola   dokumentasjon R 44
2009-05-20 ScanAviation AS avd Sola   søknad om fornyelse av ARC - vedlikeholdsrapport
2008-06-24 ScanAviation AS   fornyelse luftdyktighetsbevis
2008-06-24 ScanAviation AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-23 ScanAviation AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis
2008-06-19 ScanAviation AS   fornyelse luftdyktighetsbevis
2008-05-29 ScanAviation AS   fornyelse luftdyktighetsbevis
2007-09-14 Fonnafly AS   opphør av leieforhold - Fonnafly
2007-09-06 ScanAviation AS avd Sola   Godkjent innleieavtale og flåteutvidelse - LN-OCX
2007-08-27 ScanAviation AS   revidert leieavtale
2007-08-14 ScanAviation AS avd Sola   Søknad om flåteutvidelse
2007-07-04 Ringerike Helikopter AS   utkvittert tilsynsrapport og reviderte lister over påbud
2007-04-19 Fonnafly AS   vedlikeholdsrapport
2007-03-12 Fonnafly AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-05-12 Ringerike Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.05.2007
2006-03-28 Fonnafly AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-02-01 Fonnafly Sjø AS   Fonnafly - innvilget søknad om godkjennelse av modifikasjon - installasjon av ELT (3 frekvenser) Kannad 406 AF-H - LN-OCX R44
source: caa.no

More information: