LN-OCS

Robinson Helicopter Company
R44 II

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 11433
Weight: 1134
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Geirr Carlsen, Atle Solum og Arnfinn Barlund .
Adress: Trollhaugen 4
Postal Code: 1384
Post: ASKER
Phone: +47 900 94 700
Country: Norge
source: nkom.no

Name: Solum Atle
Operator: European Helicopter Center AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-07-22
Owner changed - Owner: Solum Atle
2006-11-01
Added - Owner:

Radio authorization

Callsign: LN-OCS
License. Number: 5885
Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Old public records

Date: Adressee: Document:
2011-05-31 Atle Solum ppklaring vedrørende National Airworthiness Review Certificate (N-ARC) med feil utløpsdato - Utstedelse av ny N-ARC
2011-05-25 Skytec AS AMP godkjent
2011-05-20 Skytec AS søknad om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2011-04-14 Skytec AS søknad om opprettelse av ny loggbok
2010-09-30 Atle Solum iste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-09-21 Skytec AS søknad om forlengelse av ARC
2009-09-07 Atle Solum Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-09-01 Skytec AS søknad om fornyelse av ARC
2009-07-22 Atle Solum registrert eierskifte
2009-07-07 Post- og teletilsynet Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-25 Helifix AS Flyskjøte - firmaattest og dokumentasjon på ID
2009-05-27 Helifix AS verdragelse av luftfartøy
2009-05-15 Helifix AS Vedrørende eierforhold
2008-12-09 Helifix AS Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-11-17 Skytec AS Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-01 Atle Solum Flyskjøte
2008-01-28 European Helicopter Center AS versendelse av miljøbevis, støy
2008-01-02 European Helicopter Center AS sletting av innleieavtale på luftfartøy
2007-12-19 Mølstre, Ole Johan VS: LN-OCS: Over til privat drift, Villighetserklæring Skytec
2007-12-14 European Helicopter Center AS avslag på privat flyging av egen maskin under EHC AOC/lisens
2007-12-05 European Helicopter Center As Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-12-04 European Helicopter Center AS Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-11-22 Pål Pettersen Tilleggsopplysninger
2007-11-12 European Helicopter Center AS søknad om luftdyktighetsbevis
2007-11-12 European Helicopter Center AS vedlikeholdsrapport (VR)
2007-11-06 European Helicopter Center AS aksept til privat flyging av egen maskin under EHC AOC/lisens
2006-12-12 Post og Teletilsynet Tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2006-12-07 European Helicopter Center AS EHC - Godkjenning av leieavtaler for privat bruk av helikopter
2006-12-05 European Helicopter Center AS Godkjent innleie av luftfartøy
2006-11-30 European Helicopter Center AS søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis vedlagt vedlikeholdsrapport og div. dokumentasjon
2006-11-08 European Helicopter Center AS signert enkel leieavtale Helifix revidert for NLR
2006-11-07 European Helicopter Center AS Innføring i Norges luftfartøyregister m.v.
2006-11-07 European Helicopter Center AS ber om dokumentasjon til søknad om flåteutvidelse
2006-10-31 European Helicopter Center AS søknad om aksept til privat flyging av egen maskin under EHC AOC/Lisens
2006-10-31 European Helicopter Center AS Registrering av luftfartøy
2006-10-31 European Helicopter Center AS Innleie av luftfartøy
source: caa.no

More information (external links):

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: