LN-OCA

Robinson Helicopter Company
R44

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44
MSN: 1309
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nordkapp Invest AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-08-24
Aircraft Deleted
Nordkapp Invest AS
2003-05-26
Owner changed
Velocity Never Exceed Helicopters AS
2003-05-15
Aircraft Added
European Helicopter Center AS

More aircraft owned by Nordkapp Invest AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-08-24 Nordkapp Invest AS     Slettelsesattest - attestert registerutskrift
2009-01-28 Samferdselsdepartementet   Svartutsettelse på oppfølging av tilråding nr. 2008/12
2009-01-27 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådninger i rapport - SL RAP 2008/18 om luftfartsulykke på Rudskogen i Østfold 29.10.2007, LN-OCA
2009-01-22 Samferdselsdepartementet   oppfølging av tilrådninger i rapport - SL RAP 2008/18 om luftfartsulykke på Rudskogen i Østfold 29.10.2007
2008-10-22 Samferdselsdepartementet   oppfølging av tilrådninger i rapport - SL RAP 2008/18 om luftfartsulykke på Rudskogen i Østfold 29.10.2007
2008-10-13 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2008/18) om luftfartsulykke på Rudskogen i Østfold 29.10.2007 med Robinson Helicopter R44
2008-09-24 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke på Rudskogen i Østfold 29.10.2007 - Robinson Helicopter R44-AVSKJERMET
2008-09-02 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke på Rudskogen i Østfold 29.10.2007 - Robinson Helicopter R44-AVSKJERMET
2008-02-27 Nordkapp Invest AS   retur av luftdyktighetsbevis
2008-02-22 Nordkapp Invest AS   Tilbakekallelse av luftdyktighetsbevis
2008-02-01 Post- og teletilsynet   inndragning av radiokonsesjon for luftfartøy
2008-01-29 Post- og teletilsynet   inndragning av radiokonsesjon for luftfartøy
2007-10-31 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av luftfartshendelse Rundskogen Østfold 29.10.2007
2007-04-13 Flyvedlikehold AS   Vedlikeholdsrapport
2007-03-23 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-12-11 European Helicopter Center AS   retur av luftdyktighetsbevis
2006-12-01 Nordkapp Invest AS   Registerhjemmel som eier overført til Nordkapp Invest AS
2006-11-27 European Helicopter Center AS   omregistrering av luftfartøy - flyskjøte
2006-11-15 European Helicopter Center AS   utsendelse av luftdyktighetsbevis med endret bruksområde og reisejournal
2006-11-14 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis - endring av bruksområde fra erverv til privat
2006-07-17 European Helicopter Center AS   Godkjent innleie - LN-OCA
2006-06-23 European Helicopter Center AS   utkvittert tilsynsrapport
2006-06-15 European Helicopter Center AS   Signert og revidert leieavtale
2006-06-15 European Helicopter Center AS   Registrering av eierskifte
2006-06-12 European Helicopter Center AS   Innleie av luftfartøy mellom Nordkapp og EHC
2006-06-05 European Helicopter Center AS   Eiendomsoverdragelse - kjøper Nordkapp Invest AS - selger VNE Helicopters AS
2006-04-30 European Helicopter Center AS   Ute av kommersiell drift i tiden 29.04.2005 - 01.05.2006
2006-04-03 European Helicopter Center AS   ny vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: