LN-OBO

Robinson Helicopter Company
R44 II

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 10063
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bakke Stig Erling
Operator: Midtnorsk Helikopterservice AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-03-07
Aircraft Deleted
Bakke Stig Erling
2009-06-16
Owner changed
Bakke Stig Erling
2007-07-26
Owner changed
NEMIS AS
2005-04-07
Owner changed
MNH Invest AS
2003-06-05
Aircraft Added
European Helicopter Center AS
2003-06-05
Owner changed
Bredo-Olsen Carsten Iver

More aircraft owned by Bakke Stig Erling

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-08-22 Brian Walker     16/03323-3 - De Registration
2017-08-16 Brian Walker     De Registration
2016-05-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av dokument om tillatelse til bruk av radioutstyr
2016-03-07 Stig Erling Bakke     Sletting av luftfartøy
2016-02-29 Stig Erling Bakke     Sletting av luftfartøy - dokumentasjon på ID
2014-08-14 Norwegian Camo Support AS     Airworthiness Review Certificate (ARC)
2014-08-07 Norwegian Camo Support AS     ARC Extension
2014-08-07 Norwegian Camo Support AS     ARC Extension
2014-07-27 Roald Askheim     Fornyelse av ARC
2014-01-03 Norwegian Camo Support AS     Norwegian Camo Support AS - NCS - Søknad om godkjenning av Vedlikeholdsprogram for LN-OBO AFP og OZH
2013-12-02 Fonnafly AS     Work Package LN-OBO-125
2013-11-22 Fonnafly AS     Vedrørende Findingsliste, LN-OBO
2013-11-21 Fonnafly AS     Uklarheter ifm gjennomgang av AMP (LN-OBO)
2013-05-24 Roald Askheim     ARC rapport
2012-12-18 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-08-13 Norwegian Camo Support     oversendelse av ARC
2011-10-26 Helifly Maintenance AS     Revisjon av AMP for R-44 LN-ODV / LN-OBO ( rev. 1 31.08.2011)
2011-10-17 Per H. S. Aakvik     Revisjon av AMP - rev. 1 - 31.08.2011
2011-10-17 Helifly Maintenance AS     Helifly Maintenance AS - Revisjon av AMP for R-44 LN-OBO ( rev. 1 31.08.2011)
2011-10-17 Per H. S. Aakvik     Revisjon av AMP - rev. 1 - 31.08.2011
2011-08-17 Flysyn.DK     ARC utstedt
2011-08-15 Frank Søgaard     Review Recommendation
2011-07-25 Helifly Maintenance AS   Oversendelse av Aircraft Maintenance Program - AMP revisjon 0 - 01.01.2011 - for helikopter R44 ll, del 1
2011-07-25 Helifly Maintenance AS   Oversendelse av Aircraft Maintenance Program - AMP revisjon 0 - 01.01.2011 - for helikopter R44 ll, for godkjennelse - del 2
2011-07-25 Per H. S. Aakvik   LN-OBO AMP for godkjenning del I
2011-07-25 Per H. S. Aakvik   LN-OBO AMP for godkjenning del II
2010-08-26 Stig Erling Bakke   N-ARC første gangs forlengelse
2010-08-21 Helifly AS   2 nd. Extension of N-ARC
2010-07-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-17 Stig Erling Bakke   ARC
2009-08-14 Stig Erling Bakke   Utstedelse av National Airworthiness Review Certificate
2009-08-11 Helifly AS   Søknad om førstegangs fornyelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC) - vedlikeholdsrapport
2009-06-16 European Helicopter Center AS   Registrert eierskifte
2009-06-11 European Helicopter Center AS   Omregistrering - Flyskjøte - Firmaattest og dokumentasjon på ID
2008-10-15 Midtnorsk Helikopterservice   søknad om dispensasjon til å fly inn i restriksjonsområde R-102 Oslo Sentrum.
2008-10-15 Midtnorsk Helikopter AS   særskilt tillatelse til penetrering av restriksjonsområde en R-102 Oslo
2008-08-22 Midtnorsk Helikopter AS   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-08-20 Midtnorsk Helikopter AS   luftdyktighetsbevis
2008-08-19 Helifly Maintenance AS   informasjon - status
2008-08-12 Midtnorsk Helikopter AS   luftdyktighetsbevis
2008-08-12 Midtnorsk Helikopter AS   vedlikeholdsrapport
2008-08-12 Midtnorsk Helikopterservice AS   Utgåtte luftdyktighetsbevis
2008-05-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2008-03-11 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2008-01-25 Nemis AS   Årsgebyr 2007
2008-01-25 Martin Schancke Racing   årsgebyr LDB for 2007
2007-09-18 Midtnorsk Helikopter   luftdyktighetsbevis gyldig til 31.07.2008 - endring av bruksområdet
2007-09-13 Midtnorsk Helikopterservice AS   søknad om endring av bruksområdet - vedlikeholdsrapport (VR)
2007-07-26 Nemis AS   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2007-07-26 Aasen Sparebank   sletting av pant i luftfartøy
2007-07-16 Helifly AS   Tilsynsrapport
2007-07-16 Helifly Maintenance AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
2007-06-26 Helifly Maintenance AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-02-14 Flyvedlikehold AS   duplikat av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.05.2007, miljødyktighetsbevis - støy og Authorization page - Flight manual
2007-02-14 MNH Invest AS   Duplikat at registreringsbevis
2006-05-29 Flyvedlikehold AS   informasjon om utstedelse av One-Off Authorization Certification på Robinson R44 II S/N 10063 - Lennie Rowden
2006-03-24 Midtnorsk Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.05.2007
source: caa.no

More information: