LN-OBN

Robinson Helicopter Company
R44 II

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 11094
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Turi Tore Fredrik
Valdo AS
Adress: Postboks 36
9525 MAZE

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-04-18
Owner changed
Turi Tore Fredrik
Valdo AS
2007-05-18
Owner changed
Garder Carl Haakon
Tvindesæter Erik

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-11 Tore Turi     ACAM Ramp inspeksjon
2016-08-26 Sofia Pettersson     Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram Issue 2 rev 0
2016-07-25 Sofia Pettersson     AMP Issue 2 rev 0
2016-07-21 Sofia Pettersson     ARC Exp 20170625
2015-06-24 Sofia Pettersson     ARC
2014-06-18 Sofia Pettersson     ARC
2013-07-11 Tore Fredrik Turi     AMP godkjent
2013-06-13 Lasse Andersen     Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram
2013-06-06 Helitrans     ARC
2012-09-27 Statens Havarikommisjon for Transport     Luftfartshendelse Tønsvik Troms 16.10.2011 - SL-RAP 2012/10
2012-08-03 Tore Turi     ny reisejournal
2011-07-28 Petter Faye-Lund     reservasjon av registreringsmerke
2011-05-04 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2011-04-18 European Helicopter Center AS   Registrering av eierskifte
2011-04-15 Helitrans AS   Signert CAMO - Subpart G Contract
2011-04-14 European Helicopter Center AS   Flyskjøte - Firmaattest - Dokumentasjon på ID
2011-03-24 European Helicopter Center AS   fornyet Airworthiness Review Certificates
2011-02-15 Skytec AS   Godkjennelse av AMP
2011-02-10 Skytec AS   Søknad om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2010-12-22 Helitrans AS   recommendation for ARC
2010-04-27 Carl Haakon Garder   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-04-22 Skytec AS   Søknad om forlengelse av ARC
2009-05-27 Karl Haakon Garder   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-05-15 Skytec AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-08-28 Skytec AS   utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-08-25 Pål Pettersen   LN-OBN: Feil dato på ARC?
2008-08-25 Pål Pettersen   LN-OBN: Korrigert dato på N-ARC
2008-08-12 Carl Haakon Garder   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-07-01 Skytec AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2008-05-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-30 Skytec AS   vedlikeholdsrapport
2008-04-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-05 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-26 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-05-18 Carl Haakon Garder   registrering av luftfartøy
2007-05-18 SG Finans AS   Slettelse av panterett
2007-05-14 SG Finans AS   Slettelse av panterett - firmaattest - Debitor - Helikopterservice Beitostølen AS
2007-05-10 European Helicopter Center AS   Flåteutmelding
2007-05-01 European Helicopter Center AS   omregistrering av luftfartøy - flyskjøte
2007-04-25 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis - endring av bruksområde fra erverv til privat
2007-02-20 European Helicopter Center AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-06-23 European Helicopter Center AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-06-07 SG Finans AS v/Helene Thunes Johansen   Registrering av panterett
2006-05-26 SG Equipment Finance   Robinson R-44 Raven II - Panterett - Firmaattest - Kvittering
2006-04-28 European Helicopter Center AS   Kopi av registreringsbeviset oversendt per telefax
2006-04-27 European Helicopter Center AS   Registrering av luftfartøy
2006-04-27 European Helicopter Center AS   godkjent innleie, samt utvidelse av fartøyflåte
2006-04-20 Fly Vedlikehold AS   tilsynsrapport
2006-01-16 European Helicopter Center AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no

More information: