LN-OBE

Robinson Helicopter Company
R44

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44
MSN: 78
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: LN OBE AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-07-20
Aircraft Deleted
LN OBE AS
2011-08-16
Owner changed
Sea Marin AS
2004-06-23
Owner changed
Helifly AS
2004-05-01
Name
Hallmaker-Gruppen AS
2000-07-01
Adress
Torgersen Plast & Mekanisk AS
1994-08-17
Aircraft Added
R44 AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-07-20 LN-OBE AS     sletting av luftfartøy
2016-07-19 LN-OBE AS     begjæring om sletting av luftfartøy
2016-07-14 LN-OBE AS     sletting av luftfartøy
2016-02-26 Nor Aviation AS     ARC extension nr 1
2015-02-05 Vestlandsfly AS     Vestlandsfly AS - Innleie av LN-OZC
2015-02-03 Vestlandsfly AS     Innleie - LN-OBE / LN-OZC
2015-01-11 Vestlandsfly AS     Søknad om innfasing av luftfartøy
2014-12-17 European Helicopter Center AS     Kopi av fornyet ARC
2014-07-31 Vestlandsfly AS     Vestlandsfly AS - Innleie av LN-OBE
2014-07-31 Vestlandsfly AS     Vestlandsfly AS - Innleiekontrakt for LN-OBE
2014-07-26 Vestlandsfly AS     Søknad om innfasing av helikopter under Vestlandsfly FTO
2014-07-01 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-06-30 LN OBE AS     Registrering av luftfartøy og heftelse
2014-06-30 Nordea Bank Norge ASA     Sletting av heftelse
2014-06-25 Nordea Bank Norge ASA     sletting av panteobligasjon
2014-06-24 Hauge Forskaling     e-post vedr heftelse på fartøy
2014-06-23 LN-OBE AS     Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte
2014-05-26 Vestlandsfly AS     Vedlikeholdskontrakt Vestlandsfly - Skytec
2014-05-07 Vestlandsfly AS     LN OBE - Vedlegg 5 og 6 til søknad om innfasing
2014-05-07 Vestlandsfly AS     Vestlandsfly AS - søknad om innfasing av Robinson R 44 ASTRO LN-OBE
2014-05-07 Vestlandsfly AS     Søknad om innleie av luftfartøy
2014-04-24 Kvale Advokatfirma DA     NorCopter AS konkursbo - spørsmål vedr utførelse av ARC prosedyrer
2014-04-16 NorCopter AS     purring vedr utførelse av ARCprosedyrer
2014-02-19 Fonnafly AS     Utstedelse avAirworhiness Review Certificate OBE20140218a
2014-02-19 Fonnafly AS     LN-OBE Airworthiness Review Certificate OBE20140218a
2014-01-08 NorCopter AS     spørsmål om prosedyrer for utførelse av ARC
2014-01-08 NorCopter AS     Vedrørende utførelse av ARC - prosedyrer
2013-08-01 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Akseptering av NORMAL CHECKLIST Robinson R44 Astro LN-OBE
2013-07-08 Post- og teletilsynet     permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-07-01 Fonnafly AS     vedtak om godkjenning av innleieavtale - flåteutvidelse
2013-06-13 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Innfasing av nye helikopter - LN-OBE og LN-OEN
2013-06-12 Helitrans AS     vedrørende Inconclusive AR
2013-05-26 Helitrans AS     ARC - komplett rapport
2013-05-07 Helitrans AS     Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications revisjon 078 i forbindelse med flåtereduksjon med LN-OBE
2013-02-18 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-02-12 Helitrans AS     ARC
2013-01-23 Helitrans AS     Helitrans AS - Inconclusive AR LN-OBE
2011-12-06 NorCopter AS     NorCopter AS - Utmelding av LN-OBE og LN-OTO
2011-11-11 Post- og teletilsynet     midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2011-11-07 NorCopter AS     Utmelding av LN-OBE og LN-OTO
2011-11-03 Helitrans AS     Helitrans AS - Avslag på søknad om godkjenning av innleie og flåteutvidelse med LN-ORK og LN-OBE
2011-08-17 Norcopter AS     Søknad om godkjennelse av leieavtale
2011-08-16 Nordea Bank Norge ASA     tinglysning av panterett
2011-08-16 Sea Marin AS     eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2011-07-13 Norcopter AS   Søknad om godkjennelse av leieavtale
2011-04-19 SG Equipment Finance   sletting av panterettsavtale
2011-04-19 SG Equipment Finance   sletting av panterettsavtale
2011-04-08 Leidulv Heskje   attestert registerutskrift
2011-03-31 Nordea Bank Norge ASA   tinglysning av panterett
2011-03-11 NorCopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 11-0092 Recommendation
2011-03-10 NorCopter AS   Findings
2011-03-08 Helitrans AS   Recommendation
2011-02-22 NorCopter AS   Airworthiness review
2011-02-18 Helitrans AS   Airworthiness review
2009-06-26 NorCopter AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2009-06-11 NorCopter   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-06-11 NorCopter AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-06-05 NorCopter AS   Søknad om engangs dispensasjon fra vedlikeholdskrav
2008-11-13 SG Equipment Finance   LN-OBE/Retur av pantedokumenter i tinglyst stand
2008-11-12 SG Equipment Finance   LN-OKK/etur av pantedokumenter i slettet stand
2008-11-10 SG Equipment Finance   Panterett i luftfartøy
2008-07-29 NorCopter AS   utstedelse av ARC
2008-07-29 Nye NorCopter   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-07-22 NorCopter AS   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2008-07-07 NorCopter AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-06-26 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-30 Post- og teletilsynet   temporary radio licence
2007-12-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-07-12 NorCopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.07.2008
2007-07-11 sew@norcopter.com   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-07-10 Helifly Maintenance AS   vedlikeholdsrapport
2007-04-23 Statens Havarikommisjon for Transport   rapport - SL RAP 2007/15 om luftfartsulykke i Seljord telemark 13.06.2004
2007-03-15 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartsulykke i Seljord, Telemark 13.06.2004 - LN-OBE
2006-08-03 NorCopter AS   Søknad om luftdyktighetsbevis - Vedlikeholdsrapport
2006-03-15 NorCopter AS   godkjenning av utvidelse av fartøyflåten og innleie av luftfartøy
2006-01-11 NorCopter AS   Søknad om flåteutvidelse
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: