LN-OAZ

Robinson Helicopter Company
R44

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44
MSN: 700
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helifly Maintenance AS
Operator: ScanAviation AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-08-31
Aircraft Deleted
Helifly Maintenance AS
2012-08-29
Owner changed
Helifly Maintenance AS
2007-02-12
Owner changed
Bresta AS
2003-11-25
Owner changed
Blue Flyer Høyte
2002-09-20
Owner changed
Helikopter 355 AS
2001-06-29
Owner changed
Norcopter AS
2001-01-01
Adress
Bredo-Olsen Carsten
2000-07-01
Adress
Bredo-Olsen Carsten
2000-05-31
Owner changed
Bredo-Olsen Carsten
2000-05-01
Name
Bredo-Olsen Carsten
2000-04-06
Aircraft Added
Bredo-Olsen Carsten
2000-04-06
Owner changed
Bredo-Olsen Carsten

More aircraft owned by Helifly Maintenance AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-08-31 Helifly Maintenance AS     Sletting av luftfartøy
2012-08-30 Helifly Maintenance AS     Flyskjøte
2012-08-29 Helifly Maintenance AS     Sletting av luftfartøy
2012-08-28 SG Equipment Finance     vedrørende panterett i luftfartøy
2012-08-28 Sekse & Co Advokatfirma AS     Flyskjøte
2011-06-01 Post- og teletilsynet   opphør av tillatelse til bruk av radioutstyr
2011-06-01 Post- og teletilsynet   manglende tillatelse til bruk av radioutstyr
2009-07-01 Bresta AS   Opphevelse av suspendering av Airworthiness Review Certificate - ARC
2009-06-23 ScanAviation AS   Klage på suspendering av Airworthiness Review Certificate - ARC
2009-06-18 Bresta AS   Status på Luftfartøy - Suspendering av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-05-06 ScanAviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-04-21 ScanAviation AS   søknad om fornyelse av ARC
2009-01-29 SG Finans AS   registrering av panterett og påtegning på heftelse
2009-01-26 SG Equipment Finance   Panterett i luftfartøy - firmaattest
2008-12-18 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-05-07 SvanAviation AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-05-06 ScanAviation AS   Utstedelse av ARC (Airworthiness Review Certificate) - 2008AR-115
2008-04-30 ScanAviation AS   søknad om ARC - vedlagt søknad om luftdyktighetsbevis og vedlikeholdsrapport
2007-04-17 ScanAviation AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-03-19 ScanAviation AS   Vedlikeholdsrapport
2007-01-20 ScanAviation AS   Avtale for leie av luftfartøy - Utleier Bresta AS
2006-12-22 Scan Aviation   godkjennelse av innleie
2006-11-20 Scan Aviation   innleie av lyftfarty - Helikopter R-44
2006-07-13 Advokat Eva Frivold   Avtale om leie av luftfartøy
2006-05-03 Helifly Maintenance AS   utkvittert tilsynsrapport
source: caa.no

More information: