LN-AKE

Hawker Beechcraft Corporation
58

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE



Aircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: 58
MSN: TH-967
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nonstad Anders

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-10-31
Aircraft Deleted
Nonstad Anders
2011-11-11
Owner changed
Nonstad Anders
2011-05-16
Owner changed
Ring Arnt Erik
2010-11-01
Adress
Sticos AS
2010-11-01
Name
Sticos AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-11-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av dokument om tillatelse
2016-11-01 Anders Nonstad     Sletting av luftfartøy
2016-10-31 Air Service Vamdrup ApS     Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt Hawker Beechcraft, SN TH-967 som skal eksporteres ut av EASA området til USA
2016-10-31 Torben Jensen     melding om effektuering
2016-10-28 Torben Jensen     SV: Eksportgranskning LN-AKE WO fjerning av LED, Preheat Kit, Crack i Fairing, Marking G58
2016-10-26 Torben Jensen     Eksportgranskning
2016-10-26 Torben Jensen     W&B
2016-10-26 Torben Jensen     Eksportgranskning
2016-10-26 Torben Jensen     Eksportgranskning
2016-10-26 Torben Jensen     Eksportgranskning - Oppdatert AD Statusliste 26.10.2016
2016-10-19 Air Service Vamdrup ApS     diverse papirer
2016-10-19 Air Service Vamdrup ApS     Export Cof A application
2016-10-19 Air Service Vamdrup ApS     ARSL_LN-AKE, CoA_Duplikat_LN-AKE, AircraftStatusList LN-AKE 17-10-2016, ARC 2nd ext. LN-AKE 2016
2016-10-19 Air Service Vamdrup ApS     sletting av luftfartøy
2016-10-18 Anders Nonstad     anmodning om sletting av luftfartøy
2016-06-21 Flysyn.DK     ARC Extension
2015-06-01 Flysyn.DK     ARC 1st ext
2014-06-30 Flysyn.DK     ARC
2014-06-17 Flysyn.DK     AMP godkjent
2014-06-05 Flysyn.DK     AMP
2013-07-10 Heliscan AS     Utstedelse av ARC
2013-01-08 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-10-16 Anders Nonstad     tidligere tildelt ICAO 24 bit Id code
2012-10-12 Anders Nonstad     søknad om ICAO kode
2012-07-11 Heliscan AS     Utstedelse av ARC
2011-12-13 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2011-11-11 Andreas Nonstad     Eierskifte - Flyskjøte
2011-10-18 Dag Helge Hårstad     Eierskifte - Flyskjøte
2011-06-22 HeliScan AS   godkjenning av vedlikeholdsprogram Beech 58
2011-06-09 HeliScan AS   Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram Beech 58
2011-05-16 Dag Hårstad   Registrering av eierskifte - Flyskjøte - Firmaattest
2011-05-11 Dag Hårstad   Registrering av eierskifte - Flyskjøte - Firmaattest
2011-01-25 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-01-24 Norrønafly-Rakkestad AS   Utstedelse av duplikater
2011-01-24 Norrønafly-Rakkestad AS   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2011-01-21 Finn Skrogstad   Anmodning om utstedelse av duplikat-dokumenter
2011-01-20 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-11-17 Auticon AS v/Finn Skrogstad   eierforhold
2010-11-16 Heidi Asp   bekreftelse fra Brønnøysundregistrene
2010-10-12 Auticon AS v/Finn Skrogstad   Eierforhold
2010-09-28 Heidi Asp   Eierforhold
2010-08-19 Auticon AS   eierforhold
2010-08-18 Auticon AS   vedrørende eierforhold
2009-09-22 Auticon Air AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-09-16 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-05-15 Auticon AS   Vedrørende eierforhold
2009-05-15 Auticon Air AS   Vedrørende eierforhold
2009-04-07 Auticon Air AS   Sjekkliste/Nødprosedyre ved motorstopp under flyging - Finnes det for Auticon Air AS fly?
2009-02-13 jan@hovet.no   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-10-22 Auticon Air AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Auticon Air AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Auticon Air AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-07-10 Norrønafly Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-08-13 Sticos As v/Rune Egeness   vektrapport
2007-06-29 Copenhagen Avionics & Maintenance A/S   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-22 Auticon AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: