LN-OAR

Bell Helicopter Textron Inc.
206B

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Bell Helicopter Textron Inc.
Model: 206B
MSN: 3616
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Mikkelsen Bård

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-11-27
Aircraft Deleted
Mikkelsen Bård Martin
Borgen Thomas Fredrick
Tuddal Eiendomsutvikling AS
2008-03-14
Owner changed
Mikkelsen Bård
Borgen Thomas Fredrick
Tuddal Eiendomsutvikling AS
2001-10-01
Adress
Helikopterdrift AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2009-07-09 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2009/16) Luftfartsulykke Eggemoen flyplass Hønefoss (ENEG) 24.09.2008 med Bell 206B
2009-06-22 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartsulykke Hønefoss flyplass Eggemoen 24.09.2008 med Bell 206B-AVSKJERMET
2009-06-03 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartsulykke Hønefoss flyplass Eggemoen 24.09.2008 med Bell 206B-AVSKJERMET
2009-02-23 Post- og teletilsynet   bekreftelse på retur av tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-11-27 Bård Martin Mikkelsen   slettet luftfartøy
2008-11-18 For Tuddal Eiendomsutvikling AS   slettelse av luftfartøy - firmaattest
2008-10-02 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av luftfartsulykke Eggemoen flyplass Hønefoss (ENEG) 24.09.2008 med Bell 206B
2008-09-18 Bård Martin Mikkelsen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Bård Martin Mikkelsen   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-07-09 Peder Smith   Avsluttet sak med bruker og eier av LN-OAR
2008-05-28 Bård martin Mikkelsen   Møte med eier og bruker av LN-OAR
2008-05-19 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-07 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-25 Bård Martin Mikkelsen   registrering av luftfartøy
2008-02-28 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-10 Bård Martin Mikkelsen   retur av flyskjøte
2008-01-08 Bård Martin Mikkelsen   registrering av luftfartøy - flyskjøte
2008-01-04 Bård Martin Mikkelsen   retur av mottatt innbetaling
2007-11-14 Ringerike Helikopter AS   bekreftelse på teknisk ansvar for Bell 206B3
2007-10-29 Ringerike Helikopter AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-10-17 Ringerike Helikopter AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og påbudsliste skrog og motor
source: caa.no

More information: