LN-OAP

Schweizer Aircraft Corporation
269C-1

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Schweizer Aircraft Corporation
Model: 269C-1
MSN: 57
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Petersen Kim
Adress: Kyse Overdrevs Vej 18
4700 Næstved, Danmark

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-11-17
Owner changed
Petersen Kim
2012-11-14
Owner changed
Lie Arne Kristian
2008-04-02
Owner changed
Hans Ole Engen
2004-06-14
Owner changed
Sentrum Eiendom AS
2002-10-01
Adress
Norsk Helikopterskole AS
2000-10-01
Adress
Norsk Helikopterskole AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-22 Flysyn.DK     ARC
2016-12-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-11-17 Kim Petersen     registrering av eierskifte
2016-11-15 Arne Kristian Lie     Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2016-11-04 Flysyn.DK     Informasjon
2016-08-30 Flysyn.DK     Eierskifte
2016-07-13 Flysyn.DK     ARC review
2016-07-08 Flysyn.DK     Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2016-07-07 Flysyn.DK     AMP
2016-06-28 Kim Petersen     continuing airworthiness aggangement Flysyn.dk
2016-06-21 Kim Petersen     Søknad om luftdyktighetsbevis
2016-06-16 Eika Kredittbank AS     sletting av heftelse
2016-06-13 Terra Finans og Kredittbank AS     pantedokument
2016-06-08 Kim Pettersen     eierskifte - flyskjøte
2015-11-25 Einar Sætherbø     attestert registerutskrift
2015-08-11 Patria Helicopters AB     LN-OAP- AMP rev 1 godkjent
2015-08-10 Patria Helicopters AB     LN-OAP- MP269C1 rev 1
2013-10-29 Malmskogens Aerocenter AB     ARC Due 2013-10-18
2012-12-10 Terra Finans og Kredittbank AS     registrert heftelse
2012-12-04 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-12-03 Terra Finans og Kredittbank AS     retur av pantedokument uten tinglysning
2012-11-29 Terra Finans og Kredittbank AS     retur av pantedokument uten tinglysning
2012-11-24 Terra Fianans og Kredittbank AS     Pantedokument
2012-11-14 Arne Kristian Lie     Eiendomsoverdragelse
2012-11-12 Hans Ole Engen     kopi av legitimasjon
2012-11-12 Mads Engen     manglende dokumentasjon
2012-11-08 Hans Ole Engen     Eiendomsoverdragelse
2012-11-06 Terra Finans AS     tinglysing av pant
2012-10-28 Mads Sopp Engen     ARC
2011-09-26 Malmskogens Aerocenter     ARC ext 1 tom 18-10-2012
2010-09-30 Malmskogen Aerocenter AB   AMP godkjent
2010-09-29 Lasse Dahlberg   Revisjon av innsendt AMP
2010-09-28 Lasse Dahlberg   tilbakemelding vedrørende innsendt AMP
2010-09-28 Lasse Dahlberg   Revisjon II av innsendt AMP
2010-09-28 Lasse Dahlberg   Revisjon II av innsendt AMP
2010-08-31 Hans Ole Engen   Vedlikeholdsprogram
2010-08-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-08-17 Hans Ole Engen   søknad om forlengelse av N-ARC
2008-10-23 Hans Ole Engen   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-18 Hans Ole Engen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Hans Ole Engen   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-05-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-30 terje.bakke@hotmail.com   Årsgebyr for 2008 - Sentrum Eiendom
2008-04-04 Hans Ole Engen   registrering av eiendomsoverdragelse
2008-03-28 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-29 Sentrum Eiendom AS   flyskjøte
2008-02-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-08 Helifly Maintenance As   Korrigert vedlikeholdsrapport
2008-01-21 Helifly Maintenance AS   vedlikeholdsrapport
2007-11-23 Sentrum Eiendom AS   Tilbakekallelse av luftdyktighetsbevis
2006-11-07 Helifly Maintenance AS   Endring av bruksområde fra erverv til privat
2006-10-24 Sentrum Eiendom AS   Endring av bruksområde fra erverv til privat - luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport - gyldig til 31.08.2007
2006-10-18 Pegasus FTO AS   utkvittert tilsynsrapport og ny oppdatert AD list
2006-09-26 Pegasus FTO   Melding om opphør av leieavtale
2006-02-28 Sentrum Eiendom AS   Retur av slettet panterett
2006-02-21 Sparebanken Sør   vedrørende fullmakt til å underskrive på sletting av obligasjon
2006-02-16 Sparebanken Sør   Sletting av pantesikkerhet
2004-03-02 European Flight Training Center AS   godkjennelse av innleie av luftfartøy (dry-lease) - til 28.02.2005
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: