LN-OAM

Robinson Helicopter Company
R44

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44
MSN: 452
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: All Transport AS
Adress: Tanaterminalen
9845 TANA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-04-21
Owner changed
All Transport AS
2012-12-21
Owner changed
All Helikopter AS
2012-12-20
Former
Martin Schanche Racing
2001-06-28
Owner changed
Martin Schanche Racing

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-06-27 Helicraft Nordflyg Service AB     ARC Renewal 2016-06-16
2016-04-21 All Transport AS     registrering av eierskifte
2016-04-14 All Transport AS     behov for nytt skjøte
2016-04-14 All Transport AS     eiendomsoverdragelse av luftfartøy - Flyskjøte
2016-04-07 All Transport AS     Retur av flyskjøte
2016-01-29 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OAM- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-01-29 DNB Bank ASA     Sletting av pant
2016-01-27 DnB Bank ASA     Sletting av pant
2015-11-20 All Transport AS     Flyskjøte
2015-05-06 Andreas Hegg     Anmodning om Registerutskrift
2015-05-06 Advokatfirmaet Hegg & Co     Attestert registerutskrift
2015-03-09 Sofia Pettersson     Avbruten Airworthiness review
2014-10-30 Sofia Pettersson     AMP godkjent
2014-10-29 Sofia Pettersson     AMP
2014-08-18 All Helicopter     Ref. søknad om godkjennelse av MP
2014-07-02 Lasse Andersen     AMP
2013-03-04 DNB Bank ASA     registrering av heftelse
2013-02-28 DNB Bank ASA     1. gangs tinglysning av pantedokument - All Helikopter As
2012-12-21 All Helikopter AS     registrering av eierkskifte
2012-12-17 Martin Schanche Racing     kopi av flyskjøte
2012-12-13 Martin Schanche     Eierskifte
2012-12-12 Martin Schanche Racing     flyskjøte
2012-10-29 Helicraft Nordflyg Service     ARC
2011-06-27 Helicraft Nordflyg Service AB   rettelse AMP utbes
2011-06-16 Helicraft Nordflyg Service AB   søknad om godkjenning av AMP
2011-06-16 Erik Forssman   ARC
2009-08-19 Skytec AS   retur av registreringsbevis - dublikat
2009-08-13 Martin Schanche Racing   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate
2009-08-13 Skytec AS   Utstedelse av nytt registreringsbevis
2009-08-12 Skytec AS   Søknad om utstedelse av nytt Luftdyktighetsbevis
2009-08-11 Helifly AS   Søknad om om førstegangs fornyelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC) - vedlikeholdsrapport
2009-07-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-23 Martin Schanche Racing   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-18 Martin Schanche Racing   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Martin Schanche Racing   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-08-11 Helifly Maintenance AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-01-25 Martin Schancke Racing   årsgebyr LDB for 2007
2007-06-14 Helifly Maintenance AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport (VR)
2007-06-14 Martin Schanche Racing   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2007
2006-03-17 Midtnorsk Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.03.2007
2004-07-12 Midt Norsk Helikopter DA   innleie av luftfartøy - foreløpig svar
source: caa.no

More information: