LN-OAJ

Robinson Helicopter Company
R22 Beta

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R22 Beta
MSN: 2051
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bravo Helikopter AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-08-24
Aircraft Deleted
Bravo Helikopter AS
2006-10-16
Owner changed
Bravo Helikopter AS
2002-04-10
Owner changed
European Helicopter Center AS
2002-04-01
Adress
European Helicopter Center AS
2002-04-01
Name
European Helicopter Center AS
2000-11-23
Owner changed
Norcopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-08-24 Brao Helikopter AS     Slettelsesattest - Attestert registerutskrift
2011-09-02 Statens Havarikommisjon for Transport     Svar på utkast til rapport om luftfartsulykke ved Sandfloegga på Hardangervidda 27.09.2007
2007-10-08 Statens Havarikommisjon for Transport   underretning om undersøkelse av luftfartsulykke Hardangervidda Sandfloegga 27.09.2007
2006-11-10 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-10-16 European Helicopter Center AS   Registrert eierskifte
2006-10-13 European Helicopter Center AS   Utsendelse av luftdyktighetsbevis med endret bruksområde og tilsynsrapport
2006-10-10 European Helicopter Center AS   Endring av eierforhold - Flyskjøte - Firmaattest
2006-10-06 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis (fra erverv til privat) - vedlagt vedlikeholdsrapport og villighetserklæring vedlikehold
source: caa.no

More information: