LN-WFS

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-311

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-311
MSN: 535
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 1999
Max TO weight: 19504 kg
Mode-S Hex: 4780BA
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sparebank 1 Finans Nord-Norge AS
Adress: Postboks 6801
9298 TROMSØ
Operator: Widerøe's Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-04-19
Owner changed
Sparebanken Finans Nord-Norge AS
2016-03-02
Owner changed
Widerøe's Flyveselskap AS
2011-03-03
Owner changed
Siemens Financial Services AB
2010-11-15
Owner changed
Widerøe's Flyveselskap AS

Related Youtube videos

LN-WFS data-toggle=

Wideroe DHC Dash 8 departure

LN-WFS data-toggle=

Widerøe Dash8-311 LN-WFS take-off Rwy36 ENTO

LN-WFS data-toggle=

Widerøe Dash8-311 LN-WFS landing Rwy36 ENTO

LN-WFS data-toggle=

Widerøe De Havilland Canada Dash 8-300 LN-WFS FRA Trondheim VÆRNES TIL KJEVIK LUFTHAVN

LN-WFS data-toggle=

Widerøe De Havilland Canada Dash 8-300 LN-WFS FRA KJEVIK LUFTHAVN TIL Trondheim VÆRNES

More aircraft owned by Sparebank 1 Finans Nord-Norge AS

More aircraft operated by Widerøe's Flyveselskap AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-08-26 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     ARC Extension #1, LN-WFS, S/N 535
2022-04-07 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     MEL-RIE
2021-12-17 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Widerøes Flyveselskap AS - Godkjennelse av forlengelse av MEL
2021-12-17 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Widerøes Flyveselskap - Søknad om avsteg fra MEL
2021-12-14 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS - Søknad om avsteg fra MEL - LN-WFS
2021-10-18 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC
2021-07-23 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøes Flyveselskap AS - LN-WDG, LN-WIO, one time variations of the maintenance programme
2021-04-28 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøe's Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-WFS
2021-04-28 Widerøe's Flyveselskap AS     Søknad om forlenget innleie - signert avtale
2021-04-28 Widerøe's Flyveselskap AS     søknad om forlenget innleie
2020-08-31 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC Extension #2, S/N 535
2020-03-13 Widerøe's Flyveselskap AS     One time Variation approval
2020-03-13 Widerøe's Flyveselskap AS     One time Variation approval
2020-01-26 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøes Flyveselskap AS - MEL RIE - LN-WFS
2019-08-28 Widerøe's Flyveselskap AS     Dokumentasjon vedr ARC Extension # 1 S/N 535
2019-04-04 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøe - MEL RIE 07 2019 - LN-WFS
2018-09-17 Widerøe Technical Services AS     ARC
2017-08-14 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension #2
2017-01-13 Widerøes Flyveselskap AS   Wideroe -Maintenance findings report
2016-08-31 Widerøes Flyveselskap AS   WF - ARC Extension # 1 - S/N 535
2016-04-20 Widerøes Flyveselskap AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte
2016-04-19 Widerøes Flyveselskap AS   Eierskifte av luftfartøy
2016-04-19 Widerøes Flyveselskap AS   Eierskifte
2016-04-19 Widerøes Flyveselskap AS   Bill of Sale
2016-04-19 Widerøes Flyveselskap AS   Innleie av luftfartøy
2016-04-19 Sparebank 1 Finans Nord-Norge AS   Registrering av eierskifte
2016-03-02 Widerøes Flyveselskap AS   Eierskifte - Bill of Sale
2016-03-02 Widerøes Flyveselskap AS   registrering av eierskifte
2016-02-29 Widerøes Flyveselskap AS   Eierskifte
2015-09-02 Widerøes Flyveselskap AS   ARC
2014-12-02 Post- og teletilsynet   LN-WFS- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-11-26 Post- og teletilsynet   LN-WFS- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-10-24 Widerøes Flyveselskap AS   Terminering av Exeption under article 14.4 of BR 216/2006.
2014-09-16 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension# 2
2014-09-05 Widerøes Flyveselskap AS   Exemption iaw Basic Regulation(EC) 216/2006 Article 14.4 for continued operation - UNS-1E(w) and 1F(w) Flight Management System Upgrade
2014-08-29 Widerøes Flyveselskap AS   Application for Exemption iaw Basic Regulation(EC) 216/2006 Article 14.4
2013-09-10 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension
2012-09-19 Widerøes Flyveselskap AS   Rettelse vedrørende dokumentasjon etter review
2012-09-07 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter review s/n 535
2011-09-12 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter review
2011-04-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-03-03 Arntzen de Besche Advokatfirma   effektueringsmelding
2011-03-03 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   registrering av skjøte
2011-03-03 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   registrering av eierskifte
2011-03-03 Widerøes Flyveselskap AS   Oversendelse av registreringsbevis
2011-03-02 Arntzen de Besche Advokatfirma   avvent registrering av skjøte - ny eier
2010-12-17 Arntzen de Besche   attestert registerutskrift
2010-12-17 Arntzen de Besche   attestert registerutskrift
2010-12-17 Widerøes Flyveselskap AS   anmodning om sletting av innleieavtale
2010-11-16 Widerøes Flyveselskap AS   Eierskifte - aircraft bill of Sale
2010-11-16 Wiersholm   attestert registerutskrift
2010-11-16 Wiersholm   attestert registerutskrift
2010-11-15 Advokatfirmaet Arktis AS   effektueringsmelding
2010-11-11 Widerøes Flyveselskap AS   Eierskifte - aircraft Bill of Sale
2010-11-10 Widerøes Flyveselskap AS   anmodning om sletting av innleieavtale
2010-11-05 Arntzen de Besche Advokatfirma   attestert registerutskrift
2010-11-03 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   registered deletion of encumbrance
2010-11-02 Widerøes Flyveselskap AS   anmodning om sletting av innleieavtale
2010-10-29 Arntzen de Besche Advokatfirma   registrerte pantedokumenter
2010-10-29 Steinkjer kommune   oversendelse av pantedokumenter
2010-10-19 Arntzen de Besche advokatfirma   attestert registerutskrift
2010-10-19 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   attestert registerutskrift
2010-09-17 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter review - extension no 1
2009-12-05 Widerøes Flyveselskap AS   Permit to Fly for flyging fra Sandefjord til Bodø uten passasjerer pga. skade i hudplate og påfølgende reparasjon i Bodø
2009-12-04 Widerøes Flyveselskap AS   Ferry-flight request DHC8-311S/N 535 TRF-BOO.
2009-09-28 Widerøes Flyveselskap AS   Airworthiness review certificate - Statement - recommendation
2009-09-23 Widerøes Flyveselskap AS   One Time Extension Dispensasjon
2009-09-10 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av oppdatert AFM forside for standardisering av vekt
2009-09-07 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om utstedelse av nye reviderte Authorization Page til Aircraft Flight Manual og nytt støybevis
2009-03-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-22 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-10-10 Widerøes Flyveselskap ASA   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-29 Widerøes Flyveselskap AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-04-27 Widerøes Flyveselskap AS   emergency exit door freezing
2008-03-18 Kristiansen, Gunnar   svar på avvik iht rapport 2007AR-010
2007-11-22 Widerøes Flyveselskap AS   endring av avvik
2007-10-29 Widerøes Flyveselskap ASA   Widerøes Flyveselskap AS - utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) - LN-WFS
2007-10-01 Widerøes Flyveselskap ASA   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-06-15 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse Stavanger lufthavn Sola (ENZV) 08.04.2007 med WIF385 - DHC-8-311 - kopi av brev til Widerøes Flyveselskap ASA, Bodø
2007-04-13 Widerøes Flyveselskap ASA   lufttrafikkhendelse 08.04.2007
2006-10-24 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-09-25 Widerøes Flyveselskap ASA   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-09-25 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no