LN-VYN

Cessna Aircraft Company
U206E

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: U206E
MSN: U206-01490
Weight: 1633
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Torkjell Inge Hagestande
Adress: Honnavegen 7
2665 LESJA
Norge
Fax: +47 61 24 44 90
Phone: +47 61 24 55 90
+47 918 45 851
Radio License. Number: 5929
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Stene Agnar
Adress: Stene Bodil Leira
Presteveien 5k
1605 FREDRIKSTAD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-04-18
Owner changed
Stene Agnar
2005-12-01
Adress
RW-Club Nimbus
2005-03-01
Adress
RW-Club Nimbus
2005-03-01
Owner changed
RW-Club Nimbus

Related Youtube videos

LN-VYN data-toggle=

LN-VYN og LN-OAC i formasjon

LN-VYN data-toggle=

Nimbus Fallskjermklubb teaser heliboogie 11. - 12. april 2015

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-07-19 Sofia Pettersson     Vedtak om godkjennelse av revisjon 1 til vedlikeholdsprogram
2017-07-11 Sofia Pettersson     AMP rev 1
2017-07-07 Sofia Pettersson     ARC
2017-06-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-05-24 Sofia Pettersson     Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2017-05-15 Sofia Pettersson     AMP
2017-01-05 Torkjell Hagestande     registrering av eierskifte
2016-12-29 Agnar Stene     Dokumentasjon
2016-07-05 NLF CAMO     ARC og Review report
2016-04-27 Bjørn Ødegård     Bestilling av ny reisedagbok
2015-07-01 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2014-06-20 Norges Luftsportsforbund     ARC kopi
2013-10-24 Agnar Stene     Godkjenning av prosedyrer i forbindelse med løft og slipp av fallskjermhoppere.
2013-09-13 Agnar Stene     SOP
2013-06-26 Norges Luftsportforbund     ARC
2012-07-03 Norges Luftsportforbund     kopi av ARC
2012-05-07 Post- og teletilsynet     kopi av Permanent tillatelse for radioutstyr
2012-04-19 Nimbus FSK     LN-VYN- Flyskjøte
2012-04-01 Nimbus FSK     LN-VYN- Flyskjøte
2012-03-29 Nimbus Fallskjermklubb     om videre saksgang
2012-03-28 Nimbus FSK     LN-VYN- dokumentasjon for klubben
2012-03-27 Nimbus FSK     ang. dokumentasjon for klubben
2012-03-27 Nimbus FSK     ang. dokumentasjon for klubben
2012-03-27 Nimbus FSK     ang. dokumentasjon for klubben
2012-03-26 Nimbus SFK     dokumentasjon for klubben
2012-03-23 Nimbus FSK     dokumentasjon for klubben
2012-03-23 Nimbus FSK     dokumentasjon for klubben
2012-03-23 Nimbus FSK     dokumentasjon for klubben
2012-03-22 Nimbus FSK     salg av fly
2012-03-22 Nimbus FSK     dokumentasjon for klubben
2012-03-22 Nimbus FSK     dokumentasjon for klubben
2012-03-22 Nimbus FSK     dokumentasjon for klubben
2012-03-13 Nimbus FSK     Flyskjøte med dokumentasjon
2012-03-01 Nimbus FSK     om salg av fly
2011-09-05 Nimbus Fallskjermklubb     Utstedelse av duplikat og korrigert EASA Form 45 støybevis pga tapt dokument
2011-08-31 EASA     EASA Noise Query 1792: Cessna 206E - Conclusion and issue of Noise Record C10472
2011-07-15 Øyvind Sønderbye   Oppdatert SOP
2011-07-15 Øyvind Sønderbye   duplikat av Miljøbevis
2011-01-12 Nimbus fallskjermklubb v/ Øyvind Sønderbye   LN-VYN- Godkjenning av prosedyrer i forbindelse med løft og slipp av fallskjermhoppere
2010-11-16 Nimbus Fallskjermklubb   SOP
2010-05-18 RW-Club Nimbus   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-05-14 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2009-05-22 RW-Club Nimbus   LN-VYN Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-05-20 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2009-05-19 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2009-05-19 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2009-02-05 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2009-01-12 Avinor AS   Oppfølging av tilrådning 4/2005 i rapport (SL RAP 8/2005) om alvorlig luftfartsshendelse over Oslo sentrum 26.02.2004 med Cessna 206, LN-VYN og PA-28-161 - LN-NAR
2008-12-11 Hovet & Co. AS   Tildeling av ICAO-koder
2008-12-05 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 2007/34) om luftfartsulykke Huseby Østfold 22.06.2007, C-206
2008-11-04 Norges Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb   oppfølging av tilrådning fra SHT
2008-10-24 RW-Club Nimbus   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-01 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding nr. 2/2005, 3/2005 og 4/2005 i rapport (SL RAP 8/2005) om alvorlig luftfartsshendelse over Oslo sentrum 26.02.2004 med Cessna 206, LN-VYN og PA-28-161 - LN-NAR
2008-09-17 RW-Club Nimbus   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 RW-Club Nimbus   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-06-25 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding nr. 2/2005, 3/2005 og 4/2005 i rapport (SL RAP 8/2005) om alvorlig luftfartsshendelse over Oslo sentrum 26.02.2004 med Cessna 206, LN-VYN og PA-28-161 - LN-NAR
2008-05-28 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2008-05-08 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2008-01-18 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 2007/34) om luftfartsulykke Huseby Østfold 22.06.2007, C-206
2007-12-14 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2007/34) om luftfartsulykke Huseby Østfold 22.06.2007 C-206
2007-12-10 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke - Husebye Østfold - 22.06.2007
2007-10-31 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke - Husebye Østfold - 22.06.2007
2007-06-29 Statens Havarikommisjon for Transport   maksimalt antall personer om bord, sitteplasser og bruk av sikkerhetsbelter
2007-06-26 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse luftfartsulykke Huseby Østfold 22.06.2007 med C-206
2007-06-25 Agnar Stene   rapport om lufttrafikkhendelse 22.06.2007 - Huseby, Vestfold
2007-03-01 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2007-02-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2006-10-27 Kjeller Aero Senter A/S   C206 landing på Kjeller den 26.10.2006
2006-02-10 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport - VR
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: