LN-VLA

Flight Design GmbH
CTSW

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Flight Design GmbH
Model: CTSW
MSN: 37473
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fogtmann Consulting AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-02-10
Owner changed
Fogtmann Consulting AS
2013-09-16
Owner changed
Fogtmann Consulting Ltd.

More aircraft owned by Fogtmann Consulting AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-02-15 Peter Fogtmann     utstedelse av Permit to Fly, EASA Form 20a
2017-02-15 Peter Fogtmann     Søknad om Permit to Fly - EASA Form 21
2017-02-08 Peter Fogtmann     Permit to fly
2016-01-06 Peter Fogtmann     utstedelse av Permit to Fly (EASA Form 20a)
2016-01-05 Peter Fogtmann     Søknad om Permit to Fly EASA Form 21
2015-12-21 Peter Fogtmann     Mottatt VR fra Kalundborg Aviation
2015-08-24 Peter Fogtmann     utstedelse av forlenget Permit to Fly (EASA Form 20a)
2015-08-24 Peter Fogtmann     søknad om forlenget Permit to Fly
2015-03-31 Flight Design Customer care     svar fra Flight Design ang. propeller
2015-03-25 Tom Johansson     Uttalelse om propell fra verksted og importør
2015-03-20 Peter Fogtmann     Utstedelse av Permit to Fly (EASA Form 20a)
2015-03-13 EASA     informasjon fra EASA om PtF for LSA
2015-03-13 Kalundborg Aviation     Informasjon om vedlikeholdsrapport
2015-03-07 Peter Fogtmann     Vedlikeholdsrapport - Weight & Balance Report
2015-03-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-02-12 Fogtmann Consulting AS     registrering av eierskifte
2015-02-05 Fogtmann Consulting     retur av signert skjøte
2015-02-04 Fogtmann Consulting     Retur av skjøte for signering
2015-01-29 Peter Fogtmann     Aircraft Bill of Sale
2015-01-14 Fogtmann Consulting AS     vedrørende registrering av skjøte
2014-12-19 Fogtmann Consulting AS     registrering av luftfartøy - Bill of Sale
2014-05-15 Fogtmann Consulting Ltd.     Utstedelse av Permit to Fly
2014-05-13 Thorkil Kristensen     Ny VR
2014-03-17 Thorkil Kristensen     Autorisasjonsbevis for Kalundborg Aviation
2013-10-04 Post- og teletilsynet     LN-VLA- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-09-16 Hans-Christian Meyer     registrering eierskifte
2013-09-12 Hans Christian Meyer     Flyskjøte
2013-09-11 Hans Christian Meyer     forhåndsvurdering
2013-08-23 Hans Christian Meyer     eiendomsoverdragelse - Flyskjøte
2013-04-09 Hans Chr. Meyer     Fornyelse av Permit to Fly
2013-04-07 Aeromech AS     Revidert VR og W & B
2013-04-03 Aeromech AS     Informasjon til Aeromech AS vedrørende Permit to Fly
2013-03-19 Flight Design     Info fra Flight Design vedr. EASA sertifisering
2013-01-19 Aeromech AS     Revidert VR og W & B datert 18.01.2013
2012-06-18 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2011-11-28 European Aviation Safety Agency     Light Sport Aircraft - LSA - Rotax 912/914 UL engine - EASA - Permit to Fly
2011-03-22 Hans Christian Meyer   Fornyelse av Permit to Fly
2011-03-13 Hans Chr. Meyer   Søknad om fornyet Permit to Fly
2011-02-14 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport VR
2010-12-09 Hans Christian Meyer   utstedelse av Permit to Fly
2010-12-08 Luftfartstilsynet   Revidert Form 18B
2010-06-30 Hans Christian Meyer   søknad om PtF Form 21, 37 og 18b
2010-06-24 Flight Design v/Tom Johansson   Sertifiseringsdata
2010-02-04 Hans Chr. Meyer   vedlikeholdsrapport
2009-09-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-04-02 Hovet & Co   søknad om ICAO 24-bit kode
2009-04-02 Jan Hovet   tildeling av ICAO-koder
2009-01-21 Hans Christian Meyer   Utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2009-01-10 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2008-09-09 Hans Christian Meyer   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-12-28 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2007-01-24 Aeromech AS   Tilsynsrapport
2007-01-24 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-02 Hans Chr. Meyer   Støydata til miljødyktighetsbevis, brev av 30.mai 2006
2006-01-18 Hans Christian Meyer   registrering av luftfartøy
2006-01-09 Hans Christian Meyer   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
2005-12-20 Hans Chr Meyer   Tillatelse for radioutstyr i norskregistrerte luftfartøy
2005-12-19 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2005-12-15 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2005-11-23 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence
source: caa.no

More information: