LN-VIG

Rutan Aircraft Factory INC
VARI-EZE

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Rutan Aircraft Factory INC
Model: VARI-EZE
MSN: 1879
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Brungot Oddbjørn Steinar
Adress: Nedre Strandgate 37 A
6005 ÅLESUND

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-03-14
Owner changed
Brungot Oddbjørn Steinar
2004-08-23
Owner changed
Halkjelsvik Jon Inge

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-08-09 Oddbjørn Brungot     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis.
2017-08-03 Oddbjørn Brungot     Vedlikeholdsrapport VR
2016-09-02 Oddbjørn Brungot     Vedtak om utstedelse av Særskilt Luftdyktighetsbevis
2016-08-26 Oddbjørn Brungot     Vedlikeholdsrapport
2016-08-26 Leif Wenneberg     vedlikeholdsrapport
2016-05-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-02-25 Jon-Inge Hallkjellsvik     flyskjøte
2013-08-07 Jon Inge Halkjelsvik     Permit to Fly
2013-08-03 Jon Inge Halkjelsvik     Vedlikeholdsrapport
2012-10-26 Leif Wenneberg     Vedlikeholdsrapport VR
2012-10-25 Leif Wenneberg     korrigert registrering bokstav - Vedlikeholdsrapport VR
2012-10-25 Jon Inge Halkjelsvik     Permit to Fly
2012-06-21 Jon Inge Halkselsvik     Vedlikeholdsrapport
2011-10-25 Jon Inge Halkjelsvik     Permit to Fly
2011-10-21 Leif Wenneberg     vedlikeholdsrapport VR
2010-10-28 Jon Inge Halkjelsvik   Permit to Fly
2010-10-23 Arnt Roger Forshaug   vedlikeholdsrapport
2009-10-02 Jon Inge Hakselvik   Forlengelse av permit to fly
2009-09-12 Bergen Air Transport AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-05-18 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-01-09 Jon Inge Halkjelsvik   Tildeling av ICAO-koder
2008-09-25 Jon Inge Hakselsvik   Utstedelse av Permit To Fly
2008-07-19 Jon Inge Hakselsvik   vedlikeholdsrapport
2007-07-07 Leif Wenneberg   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-07-07 Leif Wenneberg   tilsynsrapport
2007-06-28 Leif Wenneberg   Utsettelse av årlig inspeksjon
2007-03-30 Jon Inge Halkjelsvik   særskilt flygetillatelse
2006-10-13 Jon Inge Halkjelsvik   Angående årlig inspeksjon
2006-07-06 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse Ørsta - Volda Lufthavn Hovden 30.06.2006 - Rutan Aircraft - Vari-EZE
2006-07-04 Jon Inge Halkjelsvik   Rapport om luftfartshendelse med LN-VIG 30.06.2006 - Ørsta-Volda, Hovden (ENOV)
2006-06-28 Listerud Flyverksted   Tilsynsrapport - tommasse- og balanserapport
source: caa.no