LN-UXK

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-140

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-140
MSN: 28-23263
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Thomasen Karsten T
Bahr Lars Chr. T
White Steve V
Adress: Roseveien 4
4316 SANDNES

source: caa.no

Aircraft event timeline

2001-12-28
Owner changed
Thomasen Karsten T
Bahr Lars Chr. T
White Steve V

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-04-11 Flysyn.DK     ARC
2017-04-07 Flysyn.DK     ARC
2017-04-03 Flysyn.DK     ARC
2016-03-14 Flysyn.DK     kopi av ARC
2015-03-10 Flysyn.DK     ARC
2014-03-12 Flysyn.DK     Korreksjon side 2 AMP
2014-03-12 Flysyn.DK     AMP godkjent
2014-02-18 Flysyn.DK     AMP - for godkjenning
2013-01-29 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2012-01-20 Norges Luftsportforbund     Kopi av ARC
2011-02-22 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2011-02-22 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2011-01-26 Flyteknisk Notodden   Duplikat av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis
2010-07-12 Lars Bahr   utsettelse på EASA AMP
2010-07-02 Lars Bahr   utsettelse av dato for ettersending av godkjent vedlikeholdsunderlag
2010-03-22 Lars Bahr   Utsettelse på frist for AMP
2010-03-18 Lars Bahr   Søknad om utsettelse for ettersending av vedlikeholdsunderlag
2009-02-18 jan@hovet.no   ICAO-id 24 bit aircraft address
2009-02-10 Steve Victor White   Forlengelse av ARC
2008-12-22 Bergen Air Transoprt   vedlikeholdsrapport
2008-09-17 Steve Victor White   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Steve Victor White   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-02-20 kasper.andersen@sunair.dk   Korrigering til tidligere tilsendt Vedlikeholdsrapport
2008-01-18 SUN-AIR of Scandinavia A/S   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-02-15 Sola Air Service v/Kåre Hagelien   Tilsynsrapport med Tommasse og balanserapport
2007-01-22 Sola Air Service Kåre Hagelin   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-23 European Aviation Safety Agency   EASA approval EASA.A.C.03551 - Minor Change for Piper PA28-140, S/N 28-23263 (Kopi av e-post til Lars Barhr)
2006-06-22 Lars Bahr   LN-UXK- innvilget søknad om godkjenning av modifikasjon - deling av Nose-bowl
2006-06-14 European Aviation Safety Agency   Technical Visa project P-EASA.A.C.03551
2006-05-23 MinorChange-MinorRepair@easa.europa.eu   EASA Project P-EASA.A.C.03551 - godkjenning av modifikasjon - deling av Nose Bowl
2006-04-06 European Aviation Safety Agency   Task Allocation - Application by Lars Bahr for EASA Certification for Minor Change Design - Modification to Nose Bowl - P-EASA.A.C.03551
2006-03-31 Lars Bahr   LN-UXK søknad om godkjenning av modifikasjon - deling av Nose-bowl
2005-12-14 Sola Airservice   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: