LN-AER

The New Piper Aircraft, Inc
PA-18-150

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-18-150
MSN: 18-8150
Weight: 907
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sameie Cub Klanten
Organization number: 895042102
Adress: Steinvegen 10 Klanten flyplass
3550 GOL
Norge
Phone: +47 958 01 622
Radio License. Number: 5806
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Sameie Cub Klanten
Adress: Steinvegen 10
Klanten flyplass
3550 GOL

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-07-01
Owner changed
Sameie Cub Klanten
2016-06-01
Adress
Andersen Dagfinn
Hovland Kåre Ivar
2010-11-22
Owner changed
Andersen Dagfinn
Hovland Kåre Ivar
2004-06-16
Owner changed
Valdres Flyklubb
2001-11-01
Adress
Andersen Dagfinn
Granheim Arne Kristian Finsand
Hovland Kåre
Moen Odd A.
1994-04-29
Owner changed
Dagfinn Andersen

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-03-17 Dagfinn Andersen     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-03-16 Aeromech AS     vedlikeholdsrapport VR
2017-02-19 Sverre Josvanger     Ny reisedagbok
2016-12-21 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-07-04 Sameie Cub Klanten     registrering av eierskifte
2016-06-28 Hans Gjengedal     Flyskjøte
2016-04-04 Aeromech AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2016-03-31 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport VR
2015-02-02 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport VR
2015-02-02 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2015-02-02 Aeromech AS     Luftdyktighetsbevis
2014-02-01 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport VR
2013-02-13 Aeromech AS     Forlengelse av luftdyktighetsbevis (LDB)
2013-02-05 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2013-01-29 Aeromech AS     Godkjennelse av STC 00997CH for PA 18 150
2013-01-17 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-11-10 Aeromech AS     søknad om godkjennelse av STC 00997CH for PA 18 150
2012-11-10 Aeromech AS     søknad om luftdyktighetsbevis
2012-02-14 Aeromech AS     Søknad om montering på PA 18 Supercub
2012-02-08 Federal Aviation Administration     STC SA02087CH
2012-02-07 Federal Aviation Administration     STC SA02087CH
2012-02-07 Federal Aviation Administration     STC SA02087CH
2011-12-28 Aeromech AS     Søknad om montering på PA 18 Supercub
2011-12-28 Aeromech AS     Søknad om montering på PA 18 Supercub - S/N 18-8150
2011-05-16 Aeromech AS   propellerjournal
2011-04-06 Aeromech AS   Godkjenning av STC SA 92 NW på PA 18 150 S/N 18-8150
2011-02-14 Aeromech AS   CUB crafters STC SA 92 NW på PA 18 150 S/N 18-8150
2010-11-22 Valdres Flyklubb   registrering av eierskifte
2010-11-13 Valdres Flyklubb   registrering av eierskifte
2010-09-27 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport om luftfartsulykke Otrøvatnet - Filefjell - Oppland 13.03.2010 - Piper Aircraft PA-18-150
2010-07-12 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartsulykke på Otrøvatnet Filefjell 13.03.2010-AVSKJERMET
2010-03-17 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av luftfartsulykke på Otrøvatnet - Filafjell - Oppland 13.03.2010 med Piper Aircraft PA-18-150
2009-06-24 Aeromech AS   Forlengelse av Luftdyktighetsbevis (LDB)
2009-06-22 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-01-15 Hovet & Co. AS   Godkjennelse av 406 MHz ELT modifikasjon HC-406AER-01 for Piper PA-18
2009-01-09 Hovet & Co. AS   Revidert HC-406AER-01 Rev. B pga merking av ledninger
2008-11-17 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2008-10-28 Jan Hovet   tildeling av ICAO-koder
2008-10-09 Hovet & Co. AS   Søknad om godkjennelse av 406 MHz ELT modifikasjon HC-406AER-01 for Piper PA-18
2008-06-18 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2007-06-25 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2007-05-29 Aeromech A/S   vektsider - hjul og flottører
2006-07-05 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2006-07-05 Aeromech AS   Autofuel STC
source: caa.no

More information: