LN-TSX

The New Piper Aircraft, Inc
PA-18

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-18
MSN: 18-1545
Engines: 1
Weight: 680
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Dagfinn Andersen
Adress: Eidsvollsgata 58
2004 LILLESTRØM
Norge
Phone: +47 63 81 09 80
+47 90192958
Radio License. Number: 5813
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Grenland Flyklubb
Adress: Flyplassveien 121
3728 SKIEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-05-19
Owner changed
Grenland Flyklubb
2016-06-01
Adress
Andersen Dagfinn
2015-11-19
Owner changed
Andersen Dagfinn

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-05-24 Grenland Flyklubb     registrering av eierskifte
2017-05-15 Dagfinn Andersen     Eierskifte - Flyskjøte
2017-01-30 Aeromech AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-01-29 Aeromech AS     revidert Vedlikeholdsrapport
2017-01-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-01-10 Aeromech AS     Vedtak om innvilget dispensasjon fra BSL A 1-8
2017-01-10 Aeromech AS     Tilsynsrapport
2017-01-09 Aeromech AS     størrelse på registreringsbokstaver
2016-11-16 Aeromech AS     Søknad om luftdyktighetsbevis
2016-02-11 Fonnafly AS     ICAO 24bit kode
2016-02-10 Fonnafly AS     ICAO 24bit kode
2015-11-20 Aeromech AS     registrering av eierskifte
2015-11-17 Aeromech AS     Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2015-11-17 Aeromech AS     flyskjøte
source: caa.no

More information: