LN-TSE

Cessna Aircraft Company
150F

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 150F
MSN: 150-62137
Weight: 726
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Magnus Nordstrand
Adress: Dragersvingen 3A
2830 RAUFOSS
Norge
Radio License. Number: 5574
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Nordstrand Magnus
Adress: Dragersvingen 3A
2830 RAUFOSS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-09-21
Owner changed
Nordstrand Magnus
2010-01-04
Owner changed
Fagerli Steinar
2004-06-01
Adress
Gjestrud Ola
2002-10-07
Owner changed
Gjestrud Ola
2000-06-22
Owner changed
Hanssen Turid

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-30 Sofia Pettersson     ARC
2016-10-25 Sofia Pettersson     Spørsmål til AMP revisjon 00
2016-10-24 Sofia Pettersson     Godkjennelse av rev. 1 til vedlikeholdsprogram (AMP)
2016-10-24 Sofia Pettersson     LN-TSE AMP Rev.1
2016-10-24 Sofia Pettersson     LN-TSE AMP Rev.1
2016-10-10 Sofia Pettersson     ARC
2016-10-09 Sofia Pettersson     AMP rev 1
2015-11-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-TSE- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-10-03 Sofia Pettersson     ARC
2015-09-29 Magnus Nordstrand     Registrering av eierskifte
2015-09-13 Magnus Nordstrand     Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2014-01-07 Norsk Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb     ARC kopi
2012-12-07 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2011-12-12 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2010-12-23 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2010-12-23 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2010-12-06 Norges Luftsportforbund   utstedelse av Permit to Fly
2010-12-06 Norges Luftsportforbund   revidert Form 18b
2010-12-01 Norges Luftsportforbund   søknad om Permit to Fly
2010-03-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-11-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-27 Ove Tormod Grina   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-10-21 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2009-08-03 Ove Grina   Dispensasjon fra kravet om ELT 406
2009-05-26 Hovet & Co AS   Tildeling av ICAO-koder
2009-05-22 Hovet & Co AS   vedrørende ICAO 24-bit Aircraft Code
2008-11-11 Bjørn Skanding   Forlengelse av ARC
2008-10-24 Ove Tormod Grina   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-18 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2008-09-17 Ove Tormod Grina   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Ove Tormod Grina   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-10-22 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2006-09-29 Aeromech A/S   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-09-21 Ove Tormod Grina   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-06-28 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrertluftfartøy
2006-05-24 Tony Tronerud   Overført registerhjemmel
2006-05-19 Ola Gjestrud   Eiendomsoverdragelse
2006-04-28 Ola Gjestrud   Kopi av nytt flyskjøte og regning for årsgebyr for luftdyktighetsbevis
2006-04-03 Ola Gjestrud   Kopi av nytt flyskjøte og regning for årsgebyr for luftdyktighetsbevis
2006-03-24 Ola Gjesterud   Eiendomsoverdragelse
source: caa.no

More information: