LN-TLG

Van's Aircraft Inc
RV-4

DELETED EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Van's Aircraft Inc
Model: RV-4
MSN: 4135
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Grorud Terje Lund

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-01-25
Aircraft Deleted
Grorud Terje Lund
2007-05-29
Aircraft Added
Grorud Terje L.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-01-26 Solbjørg Grorud     slettelse av luftfartøy
2008-08-18 Statens Havarikommisjon for Transport   rapport (SL RAP 2008/12) luftfartsulykke Hamar flyplass - Stafsberg 22.07.2007
2008-07-29 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport luftfartsulykke Hamar flyplass Stafsberg (ENHA) 22.07.2007 Vans Aircraft RV-4-AVSKJERMET
2008-06-25 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport luftfartsulykke Hamar flyplass Stafsberg (ENHA) 22.07.2007 Vans Aircraft RV-4
2007-07-31 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av luftfartsulykke - Hamar flyplass Stafsberg - 22.07.2007
2007-06-07 Post- og Teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-06-07 Mariendal Bil og Landbruksverksted   Tilsynsrapport
2007-05-30 Terje Lund Grorud   foreløpig registrering
2007-05-18 Terje Lund Grorud   Nektet dagbokføring
2007-05-14 Terje Lund Grorud   Terje Lund Grorud - Søknad om foreløpig registrering av amatørbygget luftfartøy - RV-4
2007-05-14 Terje Lund Grorud   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-05-14 Terje Lund Grorud   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-05-14 Terje Lund Grorud   Søknad om bruk av mindre bokstaver i kjennetegnet på RV 4
source: caa.no

More information: