LN-TEZ

Fuji Heavy Industries LTD
FA-200-160

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Fuji Heavy Industries LTD
Model: FA-200-160
MSN: FA-200-295
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fredrik Christoffer Hovdegård
Adress: Frydenbergveien 19
0575 OSLO
Norge
Radio License. Number: 4559
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Hovdegård Fredrik Christoffer
Adress: Baneveien 272
3400 LIER

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-05-11
Owner changed
Hovdegård Fredrik Christoffer
2010-04-01
Adress
Benestveit Oddbjørn Jørgensen
Andersen Andreas
Eide Bjørn Olav
Frigstad Johan Alfred
Knudsen Olaf Christian
Larsen Bjørn Tore
2010-03-01
Adress
Jørgensen Oddbjørn Benestveit
2007-09-01
Name
Jørgensen Oddbjørn Benestveit
Andersen Andreas
Eide Bjørn Olav
Frigstad Johan A
Knudsen Olaf Christian
Larsen Bjørn Tore
2003-12-01
Adress
Larsen Bjørn Tore
Andersen Andreas
Eide Bjørn Olav
Frigstad Johan A
Jørgensen Oddbjørn
Knudsen Olaf Christian
2002-01-14
Owner changed
Larsen Bjørn Tore
2001-02-01
Adress
Seaview AS
2000-06-01
Name
Seaview AS

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
source: nkom.no

More aircraft owned by Hovdegård Fredrik Christoffer

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-09-03 Bohusflyg AB     spørsmål om status etter CAMO exit
2015-08-30 Bohusflyg AB     AMP
2013-08-01 Bohusflyg AB     kopi av ARC
2012-08-08 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-08-08 Bohusflyg AB     Rev. nr 1 till AMP godkjent
2012-08-07 Bohusflyg AB     ARC
2012-08-07 Bohusflyg AB     Rev. nr 1 till AMP
2012-05-11 Fredrik Christoffer Hovdegård     Eierskifte
2012-05-04 Norrønafly-Rakkestad AS     kopi av fartøyjournal
2012-03-27 Flyteknisk-Notodden AS     flyskjøte
2011-05-27 Bohusflyg AB   Granskningsdokument
2010-11-15 Bohusflyg AB   AMP godkjent
2010-11-11 Bohusflyg AB   LN-TEZ søknad om godkjennelse av AMP
2010-11-11 Bohusflyg AB   AMP
2010-04-23 Helifly Maintenance   Utsettelse av AMP
2010-04-12 Bjørn Tore Larsen   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-03-29 Helifly AS   vedlikeholdsrapport og søknad om forlengelse av ARC
2009-09-14 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-20 Bjørn Tore Larsen   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-03-13 Helifly Maintenance AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-02-18 jan@hovet.no   ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-10-24 Olaf Christian Knudsen   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-17 Olaf Christian Knudsen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Olaf Christian Knudsen   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-08-20 Listerud Flyverksted AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-03-28 Listerud Flyverksted   vedlikeholdsrapport
2007-06-17 Oddbjørn Jørgensen   Purring - luftdyktighetspåbud - ber om utsettelse på AD FAA 2006-20-13 frem til 14.11.2007
2007-05-15 Oddbjørn Jørgensen   spørsmål vedr. Airworthiness Directives fra FAA
2007-04-30 Listerud Flyverksted   Vedlikeholdsrapport
2006-04-22 Listerud Flyverksted   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no