LN-SNI

Rans Inc
S-9 CHAOS

DELETED EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Rans Inc
Model: S-9 CHAOS
MSN: 1 098 112
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Berntsen Reidar

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-02-27
Aircraft Deleted
Berntsen Reidar
1994-08-31
Aircraft Added
Berntsen Reidar

Related Youtube videos

LN-SNI data-toggle=

Vol 5, Training for the Wingsuit Formation Project

LN-SNI data-toggle=

Vol 2, Training for Wingsuit Formation Project

LN-SNI data-toggle=

Vol 4, Training for Wingsuit Formation Project

LN-SNI data-toggle=

Training for Wingsuit Formation Project

LN-SNI data-toggle=

Rans S 9 Chaos aerobatic display Sola airshow 2007

LN-SNI data-toggle=

Firstflight S-9B

LN-SNI data-toggle=

Rollrate S-9B

LN-SNI data-toggle=

Jarlsberg airshow 2007

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2014-02-27 Reidar Berntsen     Sletting av luftfartøy
2014-02-24 Reidar Berntsen     14/00891-1 - Sletting av luftfartøy
2014-02-24 Reidar Bertnsen     Sletting av fartøy
2014-02-18 Reidar Berntsen     Sletting av luftfartøy
2014-02-18 Reidar Berntsen     Sletting av luftfartøy
2013-10-01 Reidar Berntsen     Permit to Fly
2013-09-27 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport
2013-09-26 Reidar Berntsen     søknad om luftdyktighetsbevis
2013-08-28 Reidar Berntsen     tillatelse fra Politiet
2013-08-20 Reidar Berntsen     Reidar Berntsen - Tillatelse til flyeoppvisning på Grøtterud i Hvittingfoss
2013-08-16 Reidar Berntsen     Søknad om flygeoppvisning 31.08.2013
2012-10-18 Reidar Berntsen     Permit to Fly
2012-10-17 Norrønafly-Rakkestad AS     vedlikeholdsrapport
2012-05-29 Berntsen Reidar     lett modifiserte grablet V3 godkjent
2012-05-25 Berntsen Reidar     Ny permit to Fly - Særskilt luftdyktighetsbevis - med modifikasjoner
2012-05-22 Berntsen Reidar     LN-SNI- ordinær PtF med modifikasjonstillatelse
2012-05-18 Berntsen Reidar     PIlot Operation Handbook
2012-05-18 Berntsen Reidar     lett modifiserte grablet
2012-05-11 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-05-10 Berntsen Reidar     LN-SNI- testrapport modifikasjon - søknad om ny PtF
2012-05-10 Berntsen Reidar     Wingles - grablets versjon 2 - ikke godkjent
2012-05-09 Berntsen Reidar     Permit to Fly II test utstedt
2012-05-08 Berntsen Reidar     signert byggelogg
2012-05-07 Reidar Berntsen     godkjente grablets versjon 1 og drag chute påmontert
2012-05-04 Reidar Berntsen     Grablets og drag chute godkjennelse
2012-05-03 Bjørnar Vollstad     Forsterket søknad for winglets og dragchute til
2012-05-02 Berntsen Reidar     Forsterket søknad for winglets og drag chute
2012-04-27 Reidar Berntsen     Permit to Fly II med nye modifikasjone, ytterligere dokumentasjon utbes
2012-03-19 Berntsen Reidar     Søknad om godkennelse av to versjoner Winglets
2012-03-18 Bjørnar Vollstad     Kommentar fra EAA på foreløpig svar
2012-03-16 Berntsen Reidar     Winglets og drag chute - foreløpig svar
2012-03-08 Berntsen Reidar     Test periode avsluttet - Winglets og drag chute
2012-03-07 EAA Chapter 573 Norway     ferdig med 25 timers test periode - Videre saksgang for winglets og drag chute
2012-01-12 EAA Chapter 573 Norway     Modifiserte vinger - testflygingsprogram og ytterligere modifikasjoner- oppklaring
2012-01-05 Reidar Berntsen     Søknad om tilleggs modifikasjon
2012-01-04 EAA Chapter 573 Norway     Søknad om tilleggs modifikasjon
2011-12-08 Reidar Berntsen     Berntsen Reidar - Godkjenning til Særskilt tillatelse til tjenestegjøring på LN-SNI
2011-11-19 EAA Chapter 573 Norway     Berntsen Reidar - søknad om godkjenning som prøveflygeleder og prøveflyger - LN-SNI
2011-11-18 Reidar Berntsen     Permit to fly - tesflygingsprogram
2011-11-18 Reidar Berntsen     tilbakemelding - Permit to Fly - testflygingstillatelse
2011-11-18 Berntsen Reidar     svar - tilbakemelding - Permit to Fly - testflygingssøknad
2011-11-16 Bjørn Ødegård     Vedlikeholdsrapport
2011-09-22 Berntsen Reidar     Byggejournal med bilder
2011-09-22 Reidar Berntsen     søknad om luftdyktighetsbevis
2011-09-13 Reidar Berntsen     ferdigstillelse - tilbakemelding
2011-09-12 Berntsen Reidar     Ferdigstillelse - ønske om inspeksjon
2011-07-20 Berntsen Reidar   LN-SNI Test flight program, nye vinger
2011-07-06 Reidar Berntsen   Informasjon om nye vinger med bilder
2011-06-20 Reidar Berntsen   Besiktning av nye vinger testflight i august
2011-03-09 Reidar Berntsen   Nytt vingedesign til RANS S-9
2011-02-20 Johan Murer   Søknad for nye vingedesign til RANS S-9
2010-06-01 Reidar Berntsen   forlengelse av permit to fly (særskilt flygetillatelse)
2010-05-26 Norrønafly AS   vedlikeholdsrapport
2009-06-26 Reidar Berntsen   Forlengelse av Permit To Fly (PTF)
2009-06-23 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2009-04-28 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-04-02 Reidar Berntsen   tildeling av ICAO-koder
2009-04-01 Reidar Berntsen   Tildeling av ICAO-coder
2008-08-11 kopimaskinen@norronafly.net   LN-SNI korrigert vedlikeholdsrapport
2008-06-24 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2008-06-07 Reidar Berntsen   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-05-09 Norrønafly Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2007-05-09 Norrønafly Rakkestad AS   søknad om godkjennelse av opprettelse av motorjournal
2006-06-28 Norrønafly Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: