LN-SKJ

Europa Aircraft (2004) Ltd
EUROPA XS

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Europa Aircraft (2004) Ltd
Model: EUROPA XS
MSN: A225
Weight: 658
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bjørn Gunnar Rønjom
Adress: Strømmveien 416
3060 SVELVIK
Norge
Radio License. Number: 4974
Radio Auth. Status: MIDLERTIDIG_UTE_AV_BRUK
source: nkom.no

Name: Rønjom Bjørn Gunnar
Adress: Strømmveien 416
3060 SVELVIK

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-01-10
Owner changed
Rønjom Bjørn Gunnar
2008-02-01
Adress
Johnsen Svein Kåre
2007-09-11
Aircraft Added
Johnsen Svein Kåre

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

More aircraft owned by Rønjom Bjørn Gunnar

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-05-19 Kåre-Jan Johansen     Treg saksbehandling i forb. med erstatningskrav
2016-05-12 Kåre-Jan Johansen     Treg saksbehandling i forbindelse med erstatningskrav
2014-05-06 Haverikommissionen Denmark     Final report regarding accident with LN-SKJ.pdf
2014-04-04 Samferdselsdepartementet     Svar på spørsmål om saksbehandligen i LT
2014-03-25 Technomek     Vedrørende politiets henleggelse av anmeldelsen om dokumentfalsk
2014-03-24 Samferdselsdepartementet     Krav om dekning av sakskostnader
2014-03-24 Svein Kåre Johnsen     Vedrørende politiets henleggelse av anmeldelsen om dokumentfalsk
2014-03-24 Technomek     Vedrørende politiets henleggelse av anmeldelsen om dokumentfalsk
2014-03-20 Samferdselsdepartementet     Ang. saksbehandlingen i Luftfartstilsynet - oppfølging av henvendelse fra Kåre-Jan Johansen
2014-03-19 Salten Politidistrikt     Underretning om saksavgjørelse - 290/14-46
2014-03-12 Svein Kåre Johnsen     Ang. representasjon som fullmektig i saker om særskilte luftdyktighetsbevis
2014-03-11 Svein Kåre Johnsen     Saksbehandling i tilknytning til særskilte luftdyktighetsbevis
2014-03-10 Samferdselsdepartementet     saksbehandlingen i Luftfartstilsynet - oppfølging av henvendelse fra Kåre-Jan Johansen
2014-03-10 Svein Kåre Johnsen     Dokumentsaken - bekymringsfull utvikling
2014-03-10 Svein Kåre Johnsen     Dokumentsaken - bekymringsfull utvikling
2014-03-10 Svein Johnsen     Ang. saksbehandling i tilknytning til særskilte luftdyktighetsbevis
2014-02-11 Sidsel & Svein Johnsen     Krav om dekning av saksomkostninger
2014-01-24 Samferdselsdepartementet     Uttalelse fra Sivilombudsmannen om utstedelse av luftdykdighetsbevis for selvbygd luftfartøy
2014-01-15 Sidsel & Svein Johnsen     Klage på vedtak
2014-01-10 Svein Kåre Johnsen     registrering av eierskifte
2014-01-09 Svein Kåre Johnsen     eierskifte
2013-12-27 Sidsel & Svein Johnsen     Vedrørende utstedelse av luftdyktighetsbevis
2013-12-12 Kåre-Jan Johansen     Kåre-Jan Johansen - Klage på avslag om innsyn
2013-12-05 Sidsel & Svein Johnsen     Klage på avslag om innsyn
2013-12-03 Sidsel & Svein Johnsen     Svein Johnsen -Avslag på begjæring om innsyn
2013-11-27 Sirius Internantional Insuramce Corp.     Attestert Registerutskrift - LN-SKJ SIRIUS-SIRIUS_CLAIM.FID162754
2013-11-22 Sirius Internantional Insuramce Corp.     Attestert Registerutskrift
2013-11-21 Kåre-Jan Johansen     Purring på begjæring om innsyn
2013-10-15 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-10-10 Svein Kåre Johnsen     Vedrørende skadereparasjoner
2013-10-10 Svein Kåre Johnsen     søknad om veiledning vedr skadereparasjoner
2013-05-13 Samferdselsdepartementet     Avskjermet
2013-02-04 Svein Kåre Johnsen     klage på forvaltningsvedtak
2013-01-31 Svein Kåre Johnsen     Permit to Fly - rettelse i følgebrev
2013-01-29 Samferdselsdepartementet     vedrørende sak om godkjenning av luftfartøy
2013-01-16 Svein Kåre Johnsen     vedrørende sak om godkjenning av luftfartøy
2013-01-04 Samferdselsdepartementet     Godkjenning av luftfartøy - hjemmelshenvisning ved utstedelse av permit to fly ( særskilt luftdyktighetsbevis )
2012-12-04 Samferdselsdepartementet     godkjenning av luftfartøy - Ny uttalelse fra Samferdselsdepartementet
2012-11-26 Samferdselsdepartementet     Godkjenning av luftfartøy
2012-11-13 Samferdselsdepartementet     Sak om godkjenning av luftfartøy - oversendelse fra Sivilombudsmannen
2012-10-11 Samferdselsdepartementet     vedrørende sak om godkjenning av luftfartøy
2012-10-03 Samferdselsdepartementet     Spørsmål fra Sivilombudsmannen
2012-10-02 Svein Kåre Johnsen     Klage på forvaltningsvedtak - Permit to Fly
2012-09-26 Svein Kåre Johnsen     Vedlikeholdsrapport VR
2012-09-26 Svein Kåre Johnsen     Permit to Fly
2012-09-05 Samferdselsdepartementet     Spørsmål fra Sivilombudsmannen
2012-06-06 Samferdselsdepartementet     Vedrørende orientering - klage på sen saksbehandling
2012-04-26 Svein K Johnsen     Klage på Luftfartstilsynets avslag om veiledning
2012-04-19 Svein Kåre Johnsen     Klage på manglende veiledning fra Luftfartstilsynet og klage på sen saksbehandling i Samferdselsdepartementet
2012-02-02 Samferdselsdepartementet     Vedtak av 11.04.2012 vedr. utstedelse av Permit to Fly - anmodning om utfyllende begrunnelse og ny vurdering
2011-12-05 Svein Kåre Johnsen     klage på Luftfartstilsynets avslag på å besvare brev av 5 januar 2011
2011-11-09 Samferdselsdepartementet     Klage over Luftfartstilsynets vedtak av 11.11.2009 vedr. utstedelse av Permit to Fly
2011-10-27 Advokathuset Bjørn Stene     klage på vedtak på Permit to fly
2011-10-27 Samferdselsdepartementet     klage over Luftfartstilsynets vedtak av 11.11.2011 vedrørende utstedelse av Permit to Fly
2011-10-11 Svein Kåre Johnsen     Forlengelse av - Permit to Fly
2011-10-02 Svein Kåre Johnsen     Vedlikeholdsrapport
2011-09-25 Svein Kåre Johnsen     Klage på Luftfartstilsynets avslag på å besvare brev av 05.01.2011
2011-09-20 Sivilombudsmannen     Sivilombudsmannen orientering - klage
2011-09-19 Svein K. Johnsen     Klage på Luftfartstilsynets avslag om veiledning
2011-09-12 Svein Kåre Johnsen     Svar på brev av 5. 01. 2011
2011-08-18 Svein Kåre Johnsen     Klage til Samferdselsdepartementet vedrørende vedtak i Luftfartstilsynet
2011-08-10 Samferdselsdepartementet     klage over Luftfartstilsynets vedtak av 11.11.2009 vedrørende utstedelse av Permit to fly - etterlyser svar
2011-05-26 Samferdselsdepartementet   Klage over Luftfarstilsynets vedtak av 11.11.2009 vedrørende utstedelse av Permit to Fly for LN-SKJ
2011-05-20 Svein Kåre Johnsen   Klage vedrørende brev av 05.01.2011
2011-05-09 Svein Johnsen   Brev til LT med vedlegg
2011-05-04 Svein Johnsen   Revidert fremside til poh datert april 2011
2011-04-27 Svein K Johnsen   Godkjenning av flygehåndbok
2011-04-11 Samferdselsdepartementet   Klage over Luftfartstilsynets vedtak av 11.11.2009 vedrørende utstedelse av Permit to Fly
2011-04-05 Svein Johnsen   POH Rev. 1 datert 04.04.11
2011-03-25 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-03-21 Svein Kåre Johnsen   Etterlyser svar vedrørende begrensning og forpliktelser tilknyttet flygetillatelse
2011-03-17 Svein Johnsen   Ny POH
2011-03-17 Svein Johnsen   POH - - Issue 1 - 17.03.2011 - Final
2011-03-17 Svein Johnsen   LN-SKJ - POH - Ny Final
2011-03-16 Svein Johnsen   Revidert POH - Pilot’s Operating Handbook
2011-03-16 Svein Johnsen   Kommentar vedrørende siste versjon av POH
2011-02-09 Svein K. Johnsen   POH med kommentarer
2011-02-07 Svein Kåre Johnsen   klage på forvaltningsvedtak - Permit to fly
2011-02-07 Svein Kåre Johnsen   klage på forvaltningsvedtak - Permit to fly - manglende vedlegg
2011-02-06 Svein Kåre Johnsen   anmodning om godkjenning av Pilot Operating Handbook
2011-01-17 Svein Kåre Johnsen   Klage på vedtak vedrørende utstedelse av Permit to Fly
2011-01-13 Samferdselsdepartementet   Klage på vedtak vedrørende utstedelse av Permit to Fly
2011-01-05 Svein Kåre Johnsen   begrensning og forpliktelser tilknyttet flygetillatelse
2010-12-31 Svein Kåre Johnsen   Johnsen Svein Kåre - Klage på vedtak vedrørende utstedelse av Permit to luftfartøy - korrigering
2010-12-28 Svein Kåre Johnsen   Klage på vedtak vedrørende utstedelse av Permit to Luftfartøy - særskilt luftdyktighetsbevis - Kopi av brev til Samferdselsdepartementet
2010-12-27 Svein Kåre Johnsen   Klage på vedtak vedrørende utstedelse av Permit to Fly - Kopi av brev til Samferdselsdepartementet
2010-12-22 Svein Kåre Johnsen   Klage på vedtak vedrørende utstedelse av Permit to Fly (Særskilt luftdyktighetsbevis)
2010-12-21 Svein Kåre Johnsen   Anmodning om godkjenning av Pilot Operating Handbook
2010-12-20 Svein Kåre Johnsen   Klage på saksbehandling vedrørende forvaltningsvedtak
2010-12-20 Svein Kåre Johnsen   Kopi av brev til Samferdselsdepartementet
2010-12-16 Svein Kåre Johnsen   Kopi av oversendelsesbrev i klagesak
2010-12-07 Svein Kåre Johnsen   Rettighet til eget periodisk vedlikehold
2010-12-01 Svein K Johnsen   Oversittelse av svarfrist vedrørende klage på forvaltningsvedtak
2010-12-01 Svein K. Johnsen   Klage på forvaltningsvedtak
2010-12-01 Svein K. Johnsen   Klage på forvaltningsvedtak
2010-11-15 Samferdselsdepartementet   Innhenting av sakdokumenter - sak om godkjenning av luftfartøy
2010-10-26 Svein Kåre Johnsen   klage på forvaltningsvedtak - Permit to fly
2010-10-25 Svein K Johnsen   Permit to Fly - rettelse
2010-10-14 Svein K. Johnsen   Permit to Fly
2010-10-09 Svein K Johnsen   tilbaketrekking av klage på forvaltningsvedtak
2010-10-07 Svein K. Johnsen   Klage på forvaltningsvedtak
2010-10-07 Svein K. Johnsen   Klage til Sivilombudsmannen på forvaltningsvedtak fattet av Samferdselsdepartementet
2010-10-07 Svein K. Johnsen   Klage på forvaltningsvedtak
2010-10-07 Svein K. Johnsen   Klagesak til Sivilombudsmannen
2010-10-06 Svein K Johnsen   Klage til Sivilombudsmannen på forvaltningsvedtak fattet av samferdselsdepartementet vedrørende klage på dokument utstedt av Luftfartstilsynet
2010-10-04 Svein K. Johnsen   anmodning om særskilt luftdyktighetsbevis og vedlikeholdsrapport
2010-09-10 Svein K. Johsen   Avlegging av avsluttende prøve for eget vedlikehold
2010-09-02 Samferdselsdepartementet   klage over Luftfartstilsynets vedtak av 11.11.2009 vedrørende utstedelse av Permit to Fly
2010-06-25 Svein Johnsen   Prøve for eget vedlikehold - Svein Johnsen
2010-06-08 Bjørnar Vollstad   Søknad om rettighet til eget vedlikehold
2009-12-04 Svein Kåre Johnsen   Permit to Fly - Revidert og utvidet klage - tillegg
2009-12-04 Svein Kåre Johnsen   permit to fly - revidert og utvidet klage
2009-12-02 Svein Kåre Johnsen   permit to fly - revidert og utvidet klage
2009-12-01 Svein Kåre Johnsen   permit to fly - klage datert 30.11.2009
2009-11-30 Svein Kåre Johnsen   klage over forvaltningsvedtak
2009-11-03 Svein Kåre Johnsen   Utstedelse av Permit to Fly
2009-10-12 Svein Kåre Johnsen   Vedlikeholdsrapport
2009-05-18 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-27 Svein K. Johnsen   Utstedelse av Permit To Fly
2008-10-09 Svein K. Johnsen   fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-06 stephan@scassel.se   Tildeling av ICAO kode
2008-09-25 Svein K. Johnsen   søknad om tildeling av ICAO ID 24 bit aircraft address
2007-09-13 Post- og teletilsynet   søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-09-11 Svein Kåre Johnsen   Utstedelse av permanent registreringsbevis
2007-09-07 Svein K Johnsen   utstedelse av permanent luftdyktighetsbevis
2007-09-07 Svein Kåre Johnsen   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-09-02 Svein K Johnsen   søknad om permanent luftdyktighetsbevis
2007-08-31 Svein K Johansen   vedlikeholdsrapport
2007-08-30 Svein K Johansen   tilsynsrapport
2007-06-27 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 30.09.2007
2007-03-21 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 30.06.2007
2007-01-02 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 31.03.2007
2006-09-21 Svein K. Johnsen   Støyseritifikat - dokumentasjon
2006-09-07 Svein K Johnsen   Foreløpig registrering av luftfartøy
2006-09-06 S K Johnsen   Tilsynsrapport
2006-09-06 Svein K. Johnsen   Særskilt flygetillatelse - Permit to Fly - gyldig til 30.09.2007 (prøveflyging av amatørbygd luftfartøy)
source: caa.no

More information: