LN-SJT

The New Piper Aircraft, Inc
PA-34-220T

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-34-220T
MSN: 34-8133018
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Røder Arild
Adress: Wiig Helge Kåre
Ørnetua 16
6009 ÅLESUND

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-05-07
Owner changed
Røder Arild
2006-09-19
Aircraft Added
Nordvestfly AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-05-09 Sparebanken Møre,     Overdragelse av luftfartøy - Anmodning om utstedelse av proklama
2012-01-30 Helge K. Wiig     LN-SJT- Angående registrering av - PURRING
2012-01-30 Arild Røder     manglende kopi av id-kort
2011-08-17 Helge K Wiig     kopi av ID-kort
2011-08-16 Helge Wiig     Angående registrering
2011-08-16 Arild RøderHelge K. Wiig     Angående registrering
2010-12-22 Lysningsbladet   Kunngjøring
2010-12-22 Sunnmørsposten   Annonse
2010-12-13 Advokatene Muri & Sætre   Overdragelse av luftfartøy - Anmodning om utstedelse av proklama
2010-11-17 Helge K. Wiig   overdragelse av fartøyet - informasjon om proklama
2010-10-27 Advokatene Eide og Røvik   Flyskjøte - Tvangsoppløsningsbo - Nordvestfly AS - Motorfly
2010-09-03 KrediNor   attestert registerutskrift
2010-08-31 KrediNor   attestert registerutskrift
2010-05-21 Sparebanken Molde   Attestert registerutskrift
2009-10-09 Aktivkapital Norge AS   Attestert registerutskrift
2008-09-25 Kredinor   registrering av utleggspant i luftfartøy i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20
2008-09-16 Ålesund Politistasjon   Registrering av tvangspant
2007-11-27 Nordvestfly AS   Tilbakekallelse av luftdyktighetsbevis
2006-09-26 Bergen Air Transport AS   Tilsynsrapport
2006-09-19 Nordvestfly AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
2006-09-19 Bergen Air Transport   Innføring av luftfartøyet i Norges luftfartøyregister
2006-09-19 Sparebanken Møre   Registrert pantedokument
2006-09-14 Nordvestfly   Authorization Page - Flight manual
2006-09-12 Sparebanken Møre   Tinglysingsavgift panterett på luftfartøy
2006-09-12 Nordvestfly AS   Egenerklæring
2006-09-07 Bergen Air Transport AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-09-07 Bergen Air Transport   Erklæring om overføring av luftfartøy fra svensk til norsk register
2006-08-31 Bergen Air Transport   LN-SJT ( SE-KKU ) - Omregistrering av luftfartøy
2006-08-10 Nordvestfly AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: