LN-SHA

Neico Aviation INC
LANCAIR 320

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Neico Aviation INC
Model: LANCAIR 320
MSN: 582-320-329FB
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Strømme Jan Andreas
Hope Øystein
Adress: Vassteigen 187
5141 FYLLINGSDALEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2002-04-29
Aircraft Added
Strømme Jan Andreas

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-07-01 Jan Andreas Strømme     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-06-30 Hans Jakob Listerud     vedlikeholdsrapport (VR)
2015-04-20 Hans Jakob Listerud     Vedlikeholdsrapport
2014-03-07 Hans Jakob Listerud     Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-02-17 Hans Jakob Listerud     Vedlikeholdsrapport
2012-08-14 Hans Jakob Listerud     Revidert VR innsendt
2012-08-09 Jan Andreas Strømme     Permit to Fly
2012-08-09 Hans Jakob Listerud     revidert VR utbes
2012-08-08 Hans Jakob Listerud     vedlikeholdsrapport VR
2012-05-15 Øystein Hope     vedlikehold av selvbygget Lancair 320
2012-05-14 Øystein Hope     forespørsel om godkjenning - vedlikehold av selvbygget Lancair 320
2011-08-02 Jan Andreas Strømme     Permit to Fly
2009-06-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-31 Jan Hovet [jan@hovet.no]   ber om å få opplyst ICAO 24-bit Aircraft Code
2009-03-31 Jan Hovet   tildeling av ICAO-koder
2008-12-08 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 38/2004) om lufttrafikkhendelse på Kjeller flyplass 27.05.2004 Piper PA-28-140 LN-BFK og Neico Aviation Lancair 320 LN-SHA
2008-09-25 Jan Strømme   LN-SHA Utstedelse av Permit To Fly
2008-09-18 Jan Strømme   LN-SHA Vedlikeholdsrapport 08
2008-04-29 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 38/2004) om lufttrafikkhendelse på Kjeller flyplass 27.05.2004 Piper PA-28-140 LN-BFK og Neico Aviation Lancair 320 LN-SHA
2008-04-15 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 38/2004) om lufttrafikkhendelse på Kjeller flyplass 27.05.2004 Piper PA-28-140 LN-BFK og Neico Aviation Lancair 320 LN-SHA
2007-07-03 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådning i rapport - SL RAP 38/2004 - om lufttrafikkhendelse på Kjeller flyplass 27.05.2004 - Piper PA-28-140 - LN-BFK og NEICO Aviation Lancair 320 LN-SHA
2007-05-29 Bergen Air Transport   Vedlikeholdsrapport - gyldig til 30.04.2008
2006-10-05 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådning i rapport - SL RAP 38/2004 - om lufttrafikkhendelse på Kjeller flyplass 27.05.2004 - Piper PA-28-140 - LN-BFK og NEICO Aviation Lancair 320 LN-SHA
2006-04-24 Bergen Air Transport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: