LN-RTV

Dynac Aerocpace Corporation
100-180

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Dynac Aerocpace Corporation
Model: 100-180
MSN: 5162
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Brødrene Halseth AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-11-05
Aircraft Deleted
Halseth Eiendom AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2014-11-05 Brødr. Halseth AS     Sletting av luftfartøy
2014-10-30 Brødr. Halseth AS     Registrering av luftfartøy, eierskifte og sletting av luftfartøy
2008-10-30 Post- og teletilsynet   inndragelse av tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-28 Roger Marthinsen   vedr. gyldig LDB/ ARC og betaling av radiotillatelse
2006-10-31 Bohusflyg AB   Vedlikeholdsrapport (VR) - gyldig til 31.07.2007
2006-10-31 Bohusflyg AB   Søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information: