LN-RMO

McDonnell Douglas Corporation
DC-9-82

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: McDonnell Douglas Corporation
Model: DC-9-82
MSN: 53315
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: SAS Norge AS
Operator: SAS Norge AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-03-15
Deleted - Owner: Adenah Aircraft Management Co. Limited
2013-03-05
Owner changed - Owner: SAS Norge AS
2006-12-13
Owner changed - Owner: Adenah Aircraft Management Co. Limited
2003-02-01
Adress change - Owner: SAS Norge AS
2002-01-28
Owner changed - Owner: SAS Norge ASA

Old public records

Date: Adressee: Document:
2010-08-06 Scandinavian Airlines System Godkjennelse av innleie av luftfartøy
2010-08-06 Scandinavian Airlines System Godkjennelse av innleie av luftfartøy
2010-08-06 Scandinavian Airlines System Godkjennelse av innleie av luftfartøy
2010-08-05 Arntzen de Besche Advokatfirma , LN-RMM og LN-RMO - Godkjennelse av lease avtaler/endring i lease avtaler
2010-07-29 Sitterwalls attesterte registerutskrifter
2010-07-17 Scandinavian Airlines System ARC - SAS issued (extended) Airworthiness Review Certificates for the following enclosed aircraft
2009-08-14 Scandinavian Airlines System Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2009-08-07 SAS ARC recommendation
2008-10-27 Scandinavian Airlines System Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-27 Scandinavian Airlines System dokumentasjon til mappe
2008-09-19 Scandinavian Airlines System Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-17 Scandinavian Airlines System Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-04-29 Scandinavian Airlines System søknad om luftdyktighetsbevis
2008-03-25 Scandinavian Airlines System Utstedelse av luftdyktighetsbevis
2007-12-19 Samferdselsdepartementet ppfølging av tilrådninger i rapport /SL RAP 48/2005) om alvorlig luftfartshendelse Bergen lufthavn Flesland 24.03.2003
2007-12-10 Det Skandinaviske Tilsynskontor Luftfartsstyrelsen ppfølging av åpne tilrådinger fra SHT - Alvorlig luftfartshendelse ENBR Flesland 24.03.2003 med MD-81 (SL rapport 48/2005)
2007-07-05 Scandinavian Consortium incident - 04.07.2007 - MAD - Spain
2007-07-04 Scandinavian Consortium insident - 04.07.2007 - Spain
2007-02-22 Det Skandinaviske Tilsynskontor Luftfartsstyrelsen fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.03.2008
2006-12-19 Samferdselsdepartementet Sluttbehandling og oppfølging av tilrådninger i rapport /SL RAP 48/2005) om alvorlig luftfartshendelse Bergen lufthavn Flesland 24.03.2003 med LN-RMO
2006-12-13 Arntzen de Besche Advokatfirma varighet av leaseavtalen - oppdatert forsikringsbevis
2006-12-13 Arntzen de Besche Advokatfirma oppdatert lease summaries
2006-12-11 Arntzen de Besche Advokatfirma AS Godkjennelse av innleie
2006-12-06 Arntzen de Besche Advokatfirma Deponering for senere registrering
2006-11-07 Arntzen de Besche Advokatfirma Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret i luftfartsloven § 3-2
2006-10-26 Arntzen de Besche Advokatfirma søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret i luftfartsloven § 3-2
2006-10-25 Arntzen de Besche Advokatfirma søknad om godkjenning innleie av luftfartøy (leasingavtale)
2006-03-31 Avinor Bergen Lufthavn - Flesland - Alvorlig hendelse 24.03.2003 med SAS 329 - LN-RMO - Behov for rullebanesenterlinjelys
2006-03-13 Det Skandinaviske Tilsynskontor fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.03.2007
2006-03-02 Avinor AS Bergen Lufthavn - Flesland - Alvorlig hendelse 24.03.2003 med SAS 329 - LN-RMO - Behov for rullebanesenterlinjelys
2006-02-03 Flyselskapenes Landsforening Bergen Lufthavn, Flesland - Alvorlig hendelse 24.03.2003 med SAS 329 - LN-RMO - Behov for rullebanesenterlinjelys
2006-01-27 SASBraathens AS Bergen lufthavn Flesland - alvorlig hendelse 24.03.2003 - Behov for rullebanesenterlinjelys
2006-01-25 Samferdselsdepartementet ppfølging av tilrådninger i rapport /SL RAP 48/2005) om alvorlig luftfartshendelse Bergen lufthavn Flesland 24.03.2003
2005-12-19 Statens Havarikommisjon for Transport apport (SL RAP 48/2005) om alvorlig luftfartshendelse Bergen Lufthavn Flesland 24.03.2003 med MD-81, LN-RMO - kopi av brev til Samferdselsdepartementet
2005-07-04 Scandinavian Airlines System (SE-RMO) - endret typebetegnelse fra DC-9-81 til DC-9-82
source: caa.no

More information (external links):

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: