LN-RET

Cessna Aircraft Company
140

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 140
MSN: 140-8784
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Schuppe Tatjana

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-08-03
Aircraft Deleted
Schuppe Tatjana
2014-05-26
Owner changed
Schuppe Tatjana
2011-09-21
Owner changed
Aviation Group Denmark
2007-05-15
Owner changed
Simonsen Lars Hugo
2007-03-20
Owner changed
Valder Anita Delwyn
2006-11-17
Owner changed
Simonsen Lars Hugo
2005-04-01
Adress
Ingvaldsen Egil

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-07-21 Tatjana Schuppe     Deregistration of Aircraft
2015-07-06 Tatjana Schuppe     vedrørende slettelsesbegjæring
2015-07-01 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-RET- oppsigelse av tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-06-21 Tatjana Schuppe     vedrørende registrering av luftfartøy
2015-06-13 Aleksej Slobodyrev     Deregistration
2015-04-10 Aleksej Slobodyrev     10/01365-20 - ARC
2015-04-08 Aleksej Slobodyrev     ARC
2015-03-19 Flugtechnik Damme     ARC review and ARC certification for Cessna 140 LN-RET
2015-03-06 Flugtechnik Damme     ARC review and ARC certification for Cessna 140
2015-02-25 Flugtechnik Damme     ARC review and ARC certification for Cessna 140
2015-02-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-RET- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-10-14 Aleksej Slobodyrev     Cessna SID
2014-10-10 Aleksej Slobodyrev     Cessna SID
2014-06-04 Post- og teletilsynet     LN-RET- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-05-27 Tatjana Schuppe     Registration of owneship
2014-05-19 Tatjana Schuppe     Apostille
2014-05-09 Aviation Group Denmark     e-post vedr Bill of Sale
2014-05-01 Aviation Group Denmark     Flyskjøte og Bill of sale
2014-03-31 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2014-03-24 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2013-05-20 Scandinavian Airlines System     ARC
2012-12-04 Post- og teletilsynet     permanent tillatelse for radioutstyr
2012-09-27 Aeromech AS     Luftdyktighetsbevis
2012-09-26 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2012-08-28 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport VR
2011-09-21 Aviation Group Denmark     Registrert eierskifte
2011-09-20 Aviation Group Denmark     angående registrering
2011-09-12 Aviation Group Denmark     Declaration regarding ownership of the company
2011-05-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-04-18 Lars Hugo Simonsen   Forlengelse av luftdyktighetsbevis (LDB)
2011-04-12 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2011-04-04 Aeromech AS   RET
2011-04-04 Aeromech AS   Tilsynsrapport
2009-07-16 Simonsen Lars Hugo   Forlengelse av Luftdyktighetsbevis (LDB)
2009-07-09 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2009-05-27 Hovet & Co. AS   Godkjennelse av ARTEX 406 ELT modifikasjon HC-406RET-01 Rev. A for Cessna 140
2009-05-15 Jan Hovet   Tildeling av ICAO-koder
2009-05-13 Jan Hovet   søknad om ICAO 24-bit Aircraft Code
2009-05-13 Jan Hovet   dokumentasjon for Annex II-søknad om ELT-installasjon
2008-06-13 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2007-05-28 Aeromech AS   propelljournal
2007-05-15 Lars Hugo Simonsen   Registrert eierskifte
2007-05-14 Lars Hugo Simonsen   kopi av flyskjøte ifm eierskifte
2007-05-09 Aeromech A/S   Tilsynsrapport - Tommasse- og balanserapport
2007-04-30 Aeromech AS   VEdlikeholdsrapport
2007-03-21 Anita Valder   Registrering av eierskifte
2007-03-13 Anita Valder   Flyskjøte - Dokumentasjon på personopplysninger
2007-01-17 Anita Valder   Purring på retur av tilsynsrapport
2007-01-17 Anita Valder   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200106010 - 26 DEN 19012007 AV AKN: Purring på retur av tilsynsrapport
2007-01-03 Anita Valder   Duplikat av luftdyktighetsbevis
2006-11-20 Lars Hugo Simonsen   Registrering av eierskifte
2006-11-17 Egil Ingvaldsen   kopi av selgers ID-bevis
2006-11-16 Lars Hugo Simonsen   kopi av kjøpers ID og kvittering for betalt gebyr
2006-11-16 Lars Hugo Simonsen   ber om ytterligere dokumentasjon
2006-10-26 Terje A. Piskoper   Flyskjøte
2006-05-29 Airlift AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: