LN-ACQ

SAAB-Scania AB
MFI 9B

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: SAAB-Scania AB
Model: MFI 9B
MSN: 55
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Ellingvåg Bjørn S.
Adress: Ellingvåg Svein
Tronveien 20
2500 TYNSET

source: caa.no

Aircraft event timeline

2007-08-27
Owner changed
Ellingvåg Bjørn S.
2004-09-21
Aircraft Added
Rørosfly AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-14 Flyteknisk Notodden AS     vedlikeholdsrapport
2016-06-15 Flyteknisk Notodden AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2016-06-13 Flyteknisk Notodden AS     Vedlikeholdsrapport
2015-06-17 Flyteknisk Notodden AS     Luftdyktighetsbevis
2015-06-15 Flyteknisk Notodden AS     Vedlikeholdsrapport
2014-05-30 Flyteknisk Notodden AS     Luftdyktighetsbevis
2014-05-27 Flyteknisk Notodden AS     VR
2013-06-06 Svein Magne Ellingvåg     Forlengelse av luftdyktighetsbevis (LDB)
2013-06-04 Flyteknisk Notodden AS     vedlikeholdsrapport
2012-06-20 Flyteknisk Notodden AS     Luftdyktighetsbevis
2012-06-18 Flyteknisk Notodden AS     Vedlikeholdsrappport
2011-06-24 Svein Magne Ellingvåg   Forlengelse av luftdyktioghetsbevis (LDB)
2011-06-21 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2010-03-04 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2010-03-03 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2009-08-21 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-03-20 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-03-17 Svein Ellingvåg   Utstedelse av Permit to Fly/Særskilt Flygetillatelse - Tynset til Notodden for årlig inspeksjon
2009-03-05 Svein Ellingvåg   Søknad om overflygingstillatelse
2009-01-20 Hovet & Co. AS   Godkjennelse av modifikasjon HC-406ACQ-01 Rev. B for SAAB MFI 9B
2009-01-09 Hovet & Co. AS   Revisjon av HC-406ACQ-01 Rev. B pga. merking av ledninger
2008-11-12 Jan Hovet   Tildeling av ICAO-koder
2008-09-29 Svein Ellingvåg   luftdyktighetsbevis
2008-02-18 Flyteknisk Nododden AS   vedlikeholdsrapport
2007-09-13 Post- og teletilsynet   søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-08-27 Svein og Bjørn S. Ellingvåg   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2007-08-23 Svein og Bjørn S. Ellingvåg   retur av flyskjøte med påføring
2007-08-21 Svein og Bjørn S. Ellingvåg   retur av flyskjøte
2007-08-13 Svein Ellingvåg   eiendomsoverdragelse av luftfartøy - selger Rørosfly - kjøper Svein og Bjørn Ellingvåg
2007-02-19 Norønnafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-01-24 Rørosfly AS   Tilbakekallelse av luftdyktighetsbevis
2006-11-11 Rørosfly AS   Søknad om overflyging for utførelse av årlig vedlikehold
2005-12-20 Post- og teletilsynet   Søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy - Kopi av brev
source: caa.no

More information: