LN-ACO

The New Piper Aircraft, Inc
PA-32R-301T

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE



Aircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-32R-301T
MSN: 3257036
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Engebretsen Pål Øyvind
Høyer Kjerstin

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-01-28
Aircraft Deleted
Engebretsen Pål Øyvind
Høyer Kjerstin
2004-07-08
Aircraft Added
Engebretsen Pål Øyvind

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2008-01-28 Kjerstin Høyer   slettet pantedokument
2008-01-28 ENAC   fax som bekrefter slettelse av fartøyet
2008-01-28 Air Alpha Aircraft Sales A/S   slettelsesattest
2008-01-28 Air Alpha Aircraft Sales AS   slettelse av luftfartøy
2008-01-25 DnB NOR Bank ASA   sletting av frivillig heftelse
2008-01-23 Air Alpha Aircraft Sales AS   slettelse av luftfartøy
2008-01-03 Air Alpha Maintenance A/S   issue of Certificate of Airworthiness for Export
2008-01-03 Frank Bred   SV: Vedr. LN-ACO, kopi av loggbok
2007-12-17 Frank Bred   SV: LN-ACO Weight & Balance
2007-12-12 Frank Bred   LN-ACO
2007-11-08 Pål Øyvind Engebretsen   Tilbakekallelse av luftdyktighetsbevis
2007-08-23 Svein og Bjørn S. Ellingvåg   retur av flyskjøte med påføring
2006-06-16 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no