LN-PZL

EADS-PZL Warszawa-Okecie SA
PZL-104 Wilga 80

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: EADS-PZL Warszawa-Okecie SA
Model: PZL-104 Wilga 80
MSN: 20890880
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Båsen Torstein
Adress: Sven Svendsensvei 17
3014 DRAMMEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-02-01
Adress
Båsen Torstein
2005-01-21
Aircraft Added
Båsen Torstein

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-22 Torstein Basen     10/01240-18 - List of Service Bulletins for PZL-104 Wilga 35 and 80 aircrafts
2017-09-20 Torsten Basen     List of Service Bulletins for PZL-104 Wilga 35 and 80 aircrafts
2015-12-31 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av dokument om tillatelse til bruk av radioutstyr
2013-10-16 Torstein Båsen     Omklassifisering fra Normal Category til Annex II under norsk myndighet
2013-10-01 Torstein Båsen     Søknad om omklassifisering fra Normal Category til Annex II under norsk myndighet
2011-11-14 Torstein Båsen     Møtereferat fra møtet 18.10.2011
2011-11-01 Torstein Båsen     Søknad om godkjenning av kanadisk STC SA82-3 for bruk på PZL-104 Wilga 80
2011-05-10 Torstein Båsen   Tildeling av ICAO 24 bit Id code
2011-05-03 Torstein Båsen   Søknad om tildeling av ny kode for 406 MHz ELT
2011-04-06 Torstein Båsen   Glen Ernst CAP flottører / Canadian STCs
2011-04-04 Wipaire, Inc.   SA82-3 Wilga 80 on CAP 3000 Flts e-mail from Wipaire
2011-03-14 Torstein Baasen   Baasen redegjør for historien STC SA82-3, PZL-104 Wilga 80
2011-02-09 Allen Lyon   E-mail CAP 3000E Floats on Wilga 80 aircraft
2011-02-09 Allen Lyon   CAP 3000E Floats on Wilga 80 aircraft
2010-12-21 Transport Canada   Letter to TC regarding STC SA82-3
2010-12-10 Baasen Torstein   FAAs svar LTs brev angående STC SA82-3
2010-12-06 Federal Aviation Administration   FAA answer on Validation of STC SA82-3
2010-12-03 Federal Aviation Administration   Wilga 80 Aircraft - STC SA82-3
2010-11-08 Federal Aviation Administration   Wilga 80 - Request for information
2008-10-24 Torstein Båsen   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-18 Torstein Båsen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Torstein Båsen   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-02-13 Listerud Flyverksted   Vedlikeholdsrapport
2008-02-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-04-28 Listerud Flyverksted   Vedlikeholdsrapport
2006-05-19 Norrønafly-Rakkestad AS   Inspeksjon av flottørsett
2006-02-03 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport - VR
source: caa.no

More information: