Aircraft Details

Manufacturer: Latinoamericana de Aviación (Lavia) SA
Model: PA-25-235
MSN: 25-4505
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Ilmailukerho Joonatan r.y.

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-08-07
Aircraft Deleted
Ilmailukerho Joonatan r.y.
2015-02-23
Owner changed
Ilmailukerho Joonatan r.y.
2014-12-01
Name
NTNU Flyklubb
2008-09-01
Name
Norges Tekniske Høgskoles Flyklubb
2007-11-01
Adress
NTH Flyklubb
2001-02-01
Adress
NTH Flyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-08-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av dokument -oppsigelse
2015-08-07 Ilmailukerho Joonatan r.y.     sletting av luftfartøy
2015-07-28 Ilmailukerho Joonatan ry     sletting i norsk register
2015-07-28 Ilmailukerho Joonatan ry     flytting av luftfartøy til Finlands register
2015-02-27 Ilmailukerho Joonatan ry     Registrering av eierskifte
2015-02-09 NTNU Flyklubb     Overdragelse av luftfartøy
2014-12-29 Reijo Mäkeläinen     Declaration regarding ownership of an aircraft
2014-06-25 Norges Luftsportsforbund     ARC kopi
2013-04-09 Norges Luftsportforbund     ARC
2012-03-14 Norges Luftsportforbund     Kopi av ARC
2012-03-14 Norges Luftsportforbund     kopi av ARC med revidert exp. date
2011-04-27 Norges Luftsportforbund   Kopi ARC
2011-04-27 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2011-03-31 Norges Luftsportforbund   Utstedelse av permit to fly
2011-03-23 Norges Luftsportforbund   søknad om permit to fly
2009-09-04 bab@aibn.no   Svar på begjæring om innsyn
2009-02-02 Norges Tekniske Høgskoles Flyklubb   Vedlikeholdsrapport
2009-01-14 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-25 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2008-10-25 NTH Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-24 Jan Hovet   tildeling av ICAO koder
2008-09-18 NTH Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 NTH Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-08-21 Samferdselsdepartementet   Rapport (SL RAT 2007/01) alvorlig luftfartshendelse 02.09.2006 - Fagerhaug flyplass - Oppdal - Sør-Trøndelag
2008-01-08 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2007-03-30 Norrønafly-Rakkestad AS   tilsynsrapport
2007-03-01 NTH Flyklubb   innvilget søknad om Permit to fly
2007-03-01 NTH Flyklubb   Særskilt flygetillatelse
2007-02-28 NTH Flyklubb   Søknad om Permit to fly
2007-01-10 Samferdselsdepartementet   Rapport (SL RAT 2007/01) alvorlig luftfartshendelse 02.09.2006 - Fagerhaug flyplass - Oppdal - Sør-Trøndelag
2007-01-04 Statens Havarikommisjon for Transport   rapport (sl rap 2007/01) om alvårlig luftfartshendelse Fagerhaug Flyplass - Oppdal - Sør-Trøndelag 02.09.2006
2006-12-22 Statens Havarikommisjon for Transport   Bemerkninger til høringsrapport i forbindelse med luftfartsulykke/hendelse med LN-NTH den 2.9.2006
2006-11-28 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om alvorlig luftfartshendelse på Oppdal flyplass Fagerhaug - Sør Trøndelag - 02.09.2006
2006-09-07 Statens Havarikommisjon for Transport   luftfartsulykke - Fagerhaug flyplass - Oppdal, Sør Trøndelag- 02.09.2006 - underretning om undersøkelse av ulykke
2006-09-04 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport om luftfartsulykke/-hendelse den 02.09.2006
2006-01-31 NTH Flyklubb   vedlikeholdsrapport II
source: caa.no