Aircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-38-112
MSN: 38-79A0745
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: AGD Consulting ApS
Adress: Clementsvej 3
9280 Storvorde
Danmark

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-01-02
Aircraft Deleted
AGD Consulting ApS
2017-09-05
Owner changed
AGD Consulting ApS
2015-03-31
Owner changed
Dag Brun Buran
2014-12-12
Owner changed
Smørdal Einar
2007-08-09
Aircraft Added
Nedre Romerike Flyklubb

Related Youtube videos

LN-NRK data-toggle=

Solo Flight PA38

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-03 AGD Consulting ApS     sletting av luftfartøy
2017-12-20 Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen     registreringsbevis
2017-12-14 AGD Consulting ApS     annulerer registrering - sletting av registeret
2017-09-06 AGD Consulting ApS     registrering av eierskifte
2017-08-31 AGD Consulting ApS     Declaration regarding ownership
2016-09-26 NLF CAMO     ARC og Review report
2016-05-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-08-21 NLF CAMO     ARC og Review report
2015-03-31 Dag Brun Buran     registrering av eierskifte
2015-03-26 Einar Smørdal     flyskjøte
2014-12-22 Post- og teletilsynet     LN-NRK- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-12-15 Post- og teletilsynet     LN-NRK- kopi av dokument om tillatelse
2014-12-12 Nedre Romerike Flyklubb     Registrering av eierskifte
2014-12-10 Nedre Romerike Flyklubb     Flyskjøte
2014-09-24 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2013-09-19 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2012-09-11 Norges Luftsportforbund     kopi av ARC
2011-09-07 Norges Luftsportforbund     Kopi av ARC
2011-09-07 Norges Luftsportforbund     Indirect approval of AMP
2010-09-01 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-09-09 Nedre Romerike Flyklubb   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-09-01 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2009-02-03 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-11-11 Jan Hovet   tildeling av ICAO kode
2008-10-17 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-24 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-22 Nedre Romerike Flyklubb   LN-NRKUtstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-09-12 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-08-31 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-08-24 Nedre Romerike Flyklubb   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
2007-08-10 Aeromech AS   tilsynsrapport
2007-08-09 Air Concult v/Per Inge Evensen   Innføring av luftfartøy i Norges luftfartøyregister
2007-07-17 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR) og diverse dokumentasjon
2007-07-03 Rôder Prâzision   Confirmation for D-ESOL
2007-06-13 Air Concult v/Per Inge Evensen   Nyregistrering av luftfartøy
2007-06-01 Kjell Strømseng   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-04-18 Nedre Romerike Flyklubb   Bekreftet reservert registreringsmerke
source: caa.no

More information: