LN-NPX

Cessna Aircraft Company
310P

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 310P
MSN: 310P-0229
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Flyteknisk AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-03-08
Aircraft Deleted
Flyteknisk AS
2007-11-01
Name
Flyteknisk AS
2007-10-04
Owner changed
Fonnafly Oslo AS
2005-03-01
Name
Vassbotten Øyvind
2004-12-01
Adress
Vassbotten Øivind
2001-09-04
Owner changed
Vassbotten Øyvind
2001-02-01
Name
Saab Norsk Flytjeneste AS

More aircraft owned by Flyteknisk AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-03-08 Flyteknisk AS   slettelse av luftfartøy
2011-03-04 Flyteknisk Notodden AS   avregistrering av luftfartøy
2011-02-18 Flyteknisk Notodden AS   Utstedelse av forlenget Permit to Fly på grunn av værforhold
2011-02-11 Flyteknisk Notodden AS   Søknad om forlenget Permit to FLy pga værforhold
2010-12-20 Flyteknisk Notodden AS   Søknad om oppdatert Permit to fly med annen pilot og tillatelse til prøveflyging før avgang
2010-12-20 Flyteknisk Notodden AS   Utstedelse av oppdatert Permit to fly med annen pilot og tillatelse til prøveflyging før avgang
2010-11-15 Flyteknisk Notodden AS   Utstedelse av Permit to Fly for overflyging fra Notodden til Frankrike i forbindelse med eksport av fly med utløpt airworthiness review certificate
2010-11-11 Flyteknisk Notodden AS   Work Pack fra klarjøring etter langttidslagring og før fergeflyging til Frankrike
2010-11-03 Flyteknisk Notodden AS   Utkast til oppdatert Form 37 og 18b samt Form 21
2010-11-03 Flyteknisk Notodden AS   Signert og oppdatert Form 37/18b og 21 i forbindelse med søknad om Permit to Fly
2010-10-15 Flyteknisk Notodden AS   Permit to Fly
2008-09-18 Flyteknisk Notodden AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Flyteknisk AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-01-16 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-01-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-11-14 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-10-05 Fonnafly Oslo AS   registrering av luftfartøy
2007-09-26 Fonnafly Oslo AS   eiendomsoverdragelse av luftfartøy - flyskjøte - firmaattest
2007-02-12 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2006-01-30 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: